Nieuws Oost-Vlaanderen V4G verwacht golf van fusies en overnames in kmo-land

V4G verwacht golf van fusies en overnames in kmo-land

V4G verwacht golf van fusies en overnames in kmo-land

0000000000000v4gDe fusie tussen de Amerikaanse giganten Heinz en Kraft leidde onlangs tot extra media-aandacht voor de fusie- en overnamemarkt. Terwijl dergelijke spectaculaire fusies heel wat aandacht krijgen, blijft echter ook veel fusie- en overnameactiviteit onder de radar. Nochtans zit er volgens het Gentse V4G, dat zich profileert als één van de belangrijkste Belgische dealmakers voor fusies en overnames van kmo’s, ook bij kleinere bedrijven een nieuwe fusiegolf aan te komen. “Na besparingen als gevolg van de crisisjaren is het weer tijd voor groei”, zegt managing parnter Nico Vande Kerckhove. “De reserves, opgebouwd door investeringen uit te stellen, bieden samen met de extreem lage rente een kans om op overnamejacht te gaan. Tegelijk zijn er veel familiale ondernemingen die geen opvolging vinden en permanent uitkijken naar overnemers die hun bedrijf – hun levenswerk – continuïteit kunnen bieden.”

Discrepantie tussen macro-economie en kmo-wereld

De Europese economische motor is nog altijd niet echt aangeslagen. Dat de Europese centrale bank beslist heeft om elke maand voor een liquiditeitsinjectie van 60 miljard euro te zorgen, lijkt vooralsnog weinig zoden aan de dijk te brengen, omdat dat geld moeite heeft om zijn weg te vinden naar de reële economie. Volgens V4G is er echter een grote discrepantie tussen wat op het macro-economische niveau gebeurt en de dagelijkse realiteit van duizenden kleine en middelgrote ondernemingen die uiteindelijk de Belgische economie doen draaien. “Omdat V4G dagelijks in de praktijk meedraait, zien wij andere ontwikkelingen dan deze die de media halen”, verduidelijkt Nico Vande Kerckhove.  “Enerzijds merken wij dat veel bedrijven het nog altijd moeilijk hebben, maar anderzijds zien we, gelukkig, ook veel nieuwe ondernemersinitiatieven ontstaan.”

Familiebedrijven zijn de motor van de economie

Er is ook geld beschikbaar om bedrijven over te nemen, maar bedrijven die aan overlaten denken en potentiële overnemers vinden elkaar moeilijk. De diensten die V4G aanbiedt, vormen de brug die hen met elkaar verbindt. “We brengen ondernemers en financiers bij elkaar en zorgen voor de juiste match.” De nood aan een dergelijke bemiddelaar is groot in een economisch landschap waarin bijna vier op vijf bedrijven (77%) familiebedrijven zijn. “Het voortbestaan van dit soort ondernemingen is ontzettend belangrijk voor onze welvaart”, geeft Nico Vande Kerckhove aan. “Met V4G zien we het als onze rol om ervoor te zorgen dat die bedrijven hun bestaan niet alleen kunnen voortzetten met andere eigenaars, maar we kunnen ook voor nieuwe en frisse ideeën zorgen die de economie een nieuw elan geven. Volgend diverse studies staan de komende tien jaar 30% tot 50% van de familiebedrijven voor een overname.”

Begeleiding is nodig

Een bedrijfsopvolging en -overdracht is een vrij complex gegeven met diverse aspecten, die stuk voor stuk goed in kaart moeten worden gebracht en voorbereid. “Fusies en overnames zijn zoals huizen”, zegt zaakvoerder Chris Raman. “Ze blijven maar overeind als er goede funderingen zijn gelegd.” De “due diligence” die ervoor moet zorgen dat er geen lijken uit de kast vallen is één van de vanzelfsprekende funderingen, maar daarnaast zijn er nog veel meer. “Er is nood aan een pretransactiefase waarin veel verder wordt gekeken dan de cijfers alleen”, zegt Chris Raman. “Daarin worden vragen gesteld over onder meer de financieringsstructuur, de verzekeringen, de risico’s en de intellectuele eigendomsrechten. Bedrijven die niet begeleid worden, vergeten onvermijdelijk een aantal van die parameters goed in kaart te brengen. Vergeet ook niet dat elk bedrijf een specifieke levenscyclus heeft en dat het voor de overnemer van extreem groot belang is om te weten in welke fase van de cyclus het betrokken bedrijf zich bevindt. Het mislukken van fusies en overnames heeft veelal te maken met het feit dat men het proces te snel wil laten verlopen. Ook tijdens de eigenlijke transactie is een diepgaande begeleiding nodig en er is ook nood aan een post-transactiefase.”  

Emotionele factoren

Bij het overlaten van familiebedrijven komen ook veel emotionele argumenten kijken. “Ik heb al tientallen fusies en overnames begeleid. Het torenhoge cliché dat ik over die emotionele aspecten een boek kan schrijven, klopt als een bus”, zegt Chris Raman. “Familieruzies over zaken die voor derden een onbenulligheid lijken, het feit dat de stichter perse nog ergens een kantoor in het overgelaten bedrijf wil behouden … ik heb het allemaal meegemaakt.” V4G put uit die ervaring om alle bedrijven die voor een overname of fusie staan professioneel te begeleiden en alle valkuilen te vermijden.

Reageer op dit bericht

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.