https___static.nieuwsblad.be_Assets_Images_Upload_2023_05_26_bd4b1de5-301b-4639-8e3a-b905a70798a9 Klein Frankrijk in Ronse krijgt een matige score in het nieuwe plan. Foto Peter Malaise

Voka en Unizo slaan alarm: “Provinciaal beleidsplan brengt duizenden jobs in gevaar”

REGIO - Het nieuwe provinciaal ruimtelijk beleidsplan zorgt ook voor grote ongerustheid bij de ondernemers. “Op termijn dreigen we 144 hectare aan bedrijventerrein te verliezen en komen er duizenden jobs in gevaar. Als we dit plan aanvaarden, plegen we economische zelfmoord,” zegt Jan Geers, manager belangenbehartiging van Voka Oost- Vlaanderen.

Na de burgemeesters slaan nu ook de ondernemers alarm over het nieuwe provinciaal ruimtelijk beleidsplan van Oost-Vlaanderen. “Als we in de toekomst voor iedereen kwalitatieve ruimte willen om te wonen, te werken en te leven, moeten we daar nu al over nadenken” zegt Jan Geers van Voka. “Duurzaam en doordacht omgaan met de beschikbare ruimte is noodzakelijk voor de toekomstige generaties en voor het klimaat. Vanuit dit nobel principe is de provincie Oost-Vlaanderen een denkoefening gestart met als resultaat het beleidsplan Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050.”

Economische zelfmoord

 “Voka Oost-Vlaanderen is tevreden dat de provincie nadenkt over duurzaam ruimtegebruik. Maar met dit ontwerp hangt er een gigantisch zwaard van Damocles boven de hoofden van onze Oost-Vlaamse ondernemers. De provincie heeft een potentie geplakt op de ontwikkeling van bedrijventerreinen tot strategische plek voor niet-verweefbare bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen met een lage potentie krijgen geen ontwikkelingskansen meer en moeten zich op termijn verplaatsen, want men wil de open ruimte hier herstellen. In totaal gaat het om maar liefst 140 hectare die moet verdwijnen en 150 ondernemingen die hun activiteiten zullen moeten verhuizen. Zo’n verlies aan bedrijfsruimte die niet gecompenseerd wordt is een aanslag op onze economie. Er is vandaag al een nijpend tekort aan bedrijfsruimte en in plaats van die nood aan te pakken, vergroot deze visie het probleem.”

Uit eigen berekeningen kwam Voka Oost-Vlaanderen tot de conclusie dat er meer dan 1.000 hectare bedrijventerrein onder deze potentie valt en meer dan 840 bedrijven op deze manier een stolp boven hun economische activiteiten krijgen. “Dit plan zegt tegen honderden bedrijven dat ze niet meer mogen groeien. Stilstand, dat gaat vaak gepaard met achteruitgang. Maar het plan voorziet daar onvoldoende instrumenten voor. Dit kan het de economische dood voor honderden bedrijven en duizenden jobs in onze provincie betekenen.”

Grond en panden minder waard

Ook Unizo is zeer bezorgd dat uitbreidingen en aanpassingen van bedrijven en ondernemingen in toekomst niet meer mogelijk zullen zijn en vreest dat hieruit waardevermindering van gronden en panden zal volgen. “Hoe kan een bedrijf in de toekomst bijvoorbeeld een broodnodige waterzuiveringsinstallatie bouwen als de provincie die vergunningen niet langer zal verlenen,” vraagt Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen zich af. “Om zich aan te passen aan nieuwe technieken en mogelijkheden, dient men vaak ook -beperkt- uit te breiden. Het is nefast dat dit in de toekomst in bepaalde gebieden niet meer mogelijk zal zijn. We vinden het op zijn minst misleidend van de provincie dat de communicatie niet helemaal helder gebracht wordt. Unizo vraagt dat Provincie Oost-Vlaanderen in het proces en in die optiek klare wijn schenkt en desgevallend bijstuurt.”