Afbeelding3 Foto Lander Loeckx

Boeren en werkgevers sceptisch over nieuw parkendecreet

REGIO - Eind maart keurde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet goed over de Vlaamse Parken. In Vlaams-Brabant is er een kandidaat Nationaal Park Brabantse Wouden en een kandidaat landschapspark Pajottenland. Maar het is niet zeker of het decreet nog voldoende ruimte laat om te ondernemen in de regio, klagen Voka, Unizo en de Boerenbond.

“De Vlaamse adviesraden en de Raad van State hebben zich kritisch geuit over het ontwerp van het decreet”, reageert Elke Tielemans van Unizo Vlaams-Brabant en Brussel. “En mogelijkheden van inspraak en participatie voor de lokale bevolking en ondernemers die een impact kunnen ondervinden zijn uiterst beperkt.”

De geselecteerde kandidaten krijgen nu begeleiding en 100.000 euro ondersteuning om een masterplan en een operationeel plan op te stellen. In het voorjaar van 2023 worden die plannen beoordeeld, en midden 2023 volgt de erkenning. Maar die deadline is niet realistisch, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant. “We vragen uitstel in afwachting van een duidelijk en volledig regelgevend kader.”

Het is de bedoeling om uiteindelijk vier Nationale Parken en drie Landschapsparken aan te duiden. “Aan de lokale besturen vragen we om met de nodige omzichtigheid en met voldoende randvoorwaarden een beslissing te nemen”, besluit Els Corbeels, provinciaal secretaris van Boerenbond Vlaams-Brabant.