bouw confederatie

Bouwbedrijven gaan voor energiezuinige renovaties

Bouwbedrijven moeten vooral op renovatie mikken. Op die manier dragen ze bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dat stelde de Confederatie Bouw Brussel en Vlaams-Brabant tijdens de nieuwjaarsreceptie in Het Depot in Leuven.

De bouwbedrijven zijn ook afhankelijk van klanten. En de Vlaming heeft stilaan zijn buik meer dan vol van renoveren. Recente rapporten wijzen allemaal in dezelfde richting: de hoogdagen van de renovatie van woningen zijn voorbij.

Bouwbedrijven in Leuven en Vlaams-Brabant werken samen met de stad Leuven, de KU Leuven en enkele organisaties aan een herleiding van de CO2-uitstoot tot nul in 2030. Het project Leuven klimaatneutraal 2030 geniet inmiddels voldoende bekendheid.

Op de receptie van de Confederatie Bouw verwezen de Leuvense schepen van Economie, Leefmilieu en Vastgoed Mohamed Ridouani (S.PA) en Katrien Ryken, projectcoördinatrice Leuven klimaatneutraal 2030, naar een studie die aantoont dat zestig procent van de CO2-uitstoot in Leuven te wijten is aan de verwarming van gebouwen.

In de voorbije zes jaar daalde in Leuven de uitstoot met tien procent, onder meer door projecten van wijkrenovaties. Leuven vervult op dat vlak een voortrekkersrol in Vlaanderen. De bouwsector heeft een belangrijke inbreng. Nergens in Vlaanderen wordt meer gerenoveerd en wordt bij nieuwbouwprojecten zo veel aandacht besteed aan lage-energiewoningen.

Om tegen 2030 klimaatneutraal te worden moeten vooral oudere woningen en appartementsgebouwen gerenoveerd worden. En dat zo energiezuinig mogelijk.