Bouwvergunning voor treinstation in Machelen

machelenuplaceHet licht staat op groen voor de bouw van een treinstation langs de Kerklaan in Machelen. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft van de Vlaamse overheid een bouwvergunning gekregen voor het station. De goedkeuring van de vergunning is ook een van de twee voorwaarden voor de komst van Uplace. Voka Vlaams-Brabant noemt dit “een zegen voor de mobiliteit”.

De bouwvergunning is een jaar geldig en kan maximaal één keer verlengd worden. De bouw moet dus binnen de twee jaar starten, maar de NMBS heeft nog geen budget vrijgemaakt voor het station. Eerder werd al duidelijk dat het station 2 miljoen euro duurder zal zijn dan eerst geraamd. Er komen vier in plaats van de geplande twee sporen.

Met de goedkeuring van de bouwvergunning van het station is meteen ook aan een van de twee voorwaarden voor de komst van Uplace voldaan. Volgens de plannen vertrekt vanuit het winkelcomplex een wandelpad naar het station (zie afbeelding). De Vlaamse regering mag Uplace alleen een milieuvergunning geven als er een bouwvergunning is voor het station en als er een akkoord is met De Lijn over een pendelbus tussen Uplace en het station van Vilvoorde en de luchthaven.

Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is verheugd over de bouwvergunning. “Dit station is een enorme stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen en een zegen voor duurzame mobiliteit in de regio”, zegt algemeen directeur Peter Van Biesbroeck.

Dit nieuwe station vervangt de huidige halteplaats Buda en vormt een onderdeel van het Gewestelijk Expressnet. Het vormt een belangrijke toegang tot de reconversiezone Vilvoorde-Machelen waar tal van projecten gepland zijn. “Dit is een zeer interessante maar nu eenmaal ook filegevoelige regio. Alle initiatieven om de bereikbaarheid te vergroten zijn een stimulans voor de werkgelegenheid in de streek”, stelt Van Biesbroeck. “Als de tramlijnen van het Brabantnet van De Lijn ook gerealiseerd worden, krijgt deze regio eindelijk het openbaar vervoersaanbod dat ze verdient.”