ENERGY ILLUSTRATION VREG WEBSITE Belga Image.

Enquête: grote meerderheid zelfstandigen wil speciaal energietarief

LEUVEN/HALLE/VILVOORDE - Zelfstandigen blijven aan de noodrem trekken over het energievraagstuk. Dat blijkt uit een exclusieve ledenenquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). 

Een nieuwe bevraging van NSZ over de energieproblematiek bij 473 zelfstandigen heeft opnieuw enkele alarmerende resultaten opgeleverd. Voor veel zelfstandigen blijkt dat de energiefactuur de pan blijft uitswingen. Zo is voor 1 op 10 (12%) de factuur met minstens 100%, voor 9% is dat zelfs meer dan 200% en voor 7,3% zelfs meer dan 300% gestegen.

Sectoren

“Als we dat op sectorniveau bekijken is in heel wat sectoren  de factuur al met minstens 50% gestegen. Voor de horeca is dat 46%, voor de detailhandel in de helft van de gevallen, voor de contactberoepen en ambachten/productiesector is voor 6 op tien de factuur minstens met 50% gestegen. Heel wat respondenten uit de medische sector (23%), horeca (19%) detailhandel (15%) en ambachten/productiesector (15%) en bouwsector (13%) melden een stijging van meer dan 100%”, luidt het bij het NSZ. In de contactberoepen haalt 16% aan dat hun factuur meer dan 200% stijgt en in de niet-medische/intellectuele beroepen wordt zelfs een stijging van minstens 300% gemeld door 1 op 4 (27%) van de respondenten. In de landbouwsector zegt 1 op 5 (21%) met een factuur van meer dan 300% geconfronteerd te worden.

“Vergeten en gediscrimineerd”

“De zelfstandigen en kmo’s voelen zich vergeten en gediscrimineerd tegenover de particulieren. Ook voor de zelfstandigen is het een noodzaak om elektriciteit te hebben in hun bedrijf, dus hoe kunnen zij zo flagrant over het hoofd worden gezien?”, vraagt NSZ zich af. “Een oplossing? Maar liefst 8 op 10 wil een speciaal tarief voor zelfstandigen en kmo’s invoeren.”

Marge smelten weg  

“Steeds meer zelfstandigen die nu eenmaal veel energie nodig hebben voor hun zaak, denk maar aan bijvoorbeeld wellness -uitbaters, moeten de deuren (al dan niet) tijdelijk sluiten, omdat hun marge volledig weg is door de hoge energiekosten. Dit zorgt voor schrijnende toestanden. De overheid lijkt nog steeds niet te beseffen hoeveel jobs er op het spel staan. Ze vraagt zelfs in deze tijden om jobs te creëren, terwijl het behoud van jobs en het overleven van de energiecrisis centraal zou moeten staan. Je kan niet praten over jobcreatie als er nu duizenden op de tocht staan. De inflatie voedt ook deze situatie negatief, waardoor veel zelfstandigen nog meer in deze negatieve spiraal komen: los van energie zijn ook andere zaken zoals personeelskost, kost van materialen, productie en transport stilaan onbetaalbaar aan het worden en de overheid slaagt er niet in om dit alles te counteren, laat staan terug te dringen. Je kan die prijsstijgingen niet (volledig) doorrekenen aan de klanten ook al smelten de marges zienderogen.”

Structurele maatregelen gevraagd 

NSZ roept op om dringend werk te maken van structurele maatregelen die zelfstandigen helpen te overleven. “De overheid kijkt nu te veel de andere kant op. Het is de hoogste tijd om deze problemen aan de wortel aan te pakken en met gefundeerde maatregelen op de proppen te komen zoals fiscale maatregelen en/of tijdelijke cheques zoals bij particulieren, die een effectieve tegemoetkoming betekenen. 84% vindt ook dat de overheid bedrijven die investeren in hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen moeten worden beloond via premies, maar vooral via vermindering / afschaffing van belastingen. Tot slot heeft de overheid blijkbaar nog veel werk om correct over de energieproblematiek te communiceren. “Maar liefst 63% van de bevraagden vindt dat de overheid beter moet informeren over hoe zelfstandigen energie kunnen besparen”, besluit het NSZ.