voka Foto: Voka Vlaams Brabant

Industrie in Vlaams-Brabant dreigt te krimpen

Vlaams-Brabantse industriële bedrijven verwachten dit jaar een verdere daling van hun activiteit. Dat blijkt uit een enquête van Voka Vlaams Brabant bij meer van 500 bedrijven. Concreet verwacht de sector een omzetdaling van 4 procent. Als oorzaken geeft de industrie de hogere loonkosten en het gebrek aan vraag.

De enquête toont aan dat de verwachtingen in de industrie de voorbije maanden duidelijk somberder zijn dan in de rest van de economie. In 2023 verwacht de sector een omzetdaling van 4 procent. In de rest van de Vlaams-Brabantse economie verwachten ondernemingen een stagnatie van de omzet.

Ook geven industriële bedrijven aan dat hun export het voorbije jaar is afgenomen. Een derde van die bedrijven verwacht een verdere daling de komende maanden.

Investeringsplannen in de industrie worden ook verlaagt. Vier op de tien bedrijven geeft aan dat ze de komende twee jaar zullen terugschroeven. Van de bedrijven die deel uitmaken van een internationale groep kijkt een derde naar het buitenland voor investeringen.

"We mogen onze welvaart niet op het spel zetten" 

“Voka - KvK Vlaams-Brabant roept de regeringen op om geen enkele maatregel te nemen die de competitiviteit van onze bedrijven bijkomend in gevaar zou brengen, of het nu gaat om extra fiscale en sociale lasten, of om onhaalbare milieuvereisten. Integendeel, we hebben bijkomende ondersteuningsmaatregelen nodig zodat onze bedrijven met gelijke wapens de concurrentie kunnen aangaan", zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka Vlaams-Brabant.

"De tijdelijke verlaging van de werkgeversbijdragen in de eerste twee kwartalen van 2023 om de loonindexering te temperen, moet verlengd worden en is noodzakelijk om onze industrie te ondersteunen. Onze regio dankt heel wat werkgelegenheid en welvaart aan succesvolle industriële bedrijven. Dat mogen we onder geen enkel beding op het spel zetten."