Jobspotters proeven van jobs

Jobspotters_tcm16-68433De komende weken gaan leerlingen van Leuvense scholen weer op bezoek in een aantal bedrijven om zo beter voorbereid een studierichting te kiezen.

Leerlingen in het secundair onderwijs moeten al snel een studierichting kiezen. Dat is uiteraard een belangrijke keuze die hun toekomst bepaalt, maar veel jongeren worstelen met deze beslissing omdat ze geen goed beeld hebben van de eigen talenten, voorkeuren en van de jobs die daarbij passen. Daarom startte de stad Leuven vorig jaar een nieuw onderwijsproject, Jobspotters. Het biedt jongeren uit de eerste graad van een Leuvense middelbare school de kans om verschillende beroepen te ontdekken.

Een zeventigtal Leuvense jongeren kon via het project Jobspotters al proeven van verschillende jobs. Ze krijgen de kans om in kleine groep meerdere uren op pad te gaan met een gepassioneerde coach en de job uit te proberen op de werkvloer. De coach laat de leerlingen al doende ondervinden wat ze moeten kennen en kunnen voor een bepaalde job, ondersteunt hen bij hun vragen over ‘later’ en helpt hen inzicht te krijgen in zichzelf en hun talenten. Zo kunnen jongeren hun weg verkennen en de beslissing voor een verdere studierichting vlotter en bewuster nemen.

“We willen jongeren die een duwtje in de rug kunnen gebruiken, extra motiveren voor hun studies", zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. "Hun blik verruimen en van een soms negatieve schoolkeuze een positieve maken, is het idee achter Jobspotters. De relatie die de jongeren met de coach opbouwen en het vertrouwen dat ontstaat, is essentieel voor het welslagen van het project. Een coach die de jongeren laat voelen in hen te geloven, geeft vleugels en stimuleert hen om ervoor te gaan.”

De stad werkt voor het project Jobspotters samen met scholen en organisaties die naschoolse activiteiten aanbieden. Afhankelijk van de deelnemende school of organisatie vindt Jobspotters plaats tijdens de schooluren of op woensdagnamiddag. Onder meer imec/RVO-Society, De Lijn, KBC, Artforum, restaurant Trente, cultuurcentrum 30CC, Museum M - Leuven, VRT Radio, OHL, Materialise, muziekcentrum Het Depot, woon- en zorgcentrum De Wingerd, Sporty vzw, de brandweer en de politie van stad Leuven zorgden al voor professionele coaches.