Van Looy Boortmeerbeek

Kampenhout gekant tegen komst rundveebedrijf in buurgemeente

In Kampenhout en Boortmeerbeek zijn de meningen sterk verdeeld over de mogelijke komst van een rundveebedrijf.

In Kampenhout zijn zowel het bestuur als de omwonenden gekant tegen de komst van het rundveebedrijf van de landbouwersfamilie Van Looy. Boortmeerbeek daarentegen is wel akkoord met de nieuwe locatie van het veebedrijf.

550 koeien

De landbouwersfamilie Van Looy moet binnenkort het huidige onderkomen in Muizen verlaten. Het OCMW van Mechelen, grondeigenaar, plant er een woonproject met 319 wooneenheden. Daarom wil de landbouwersfamilie herlokaliseren naar landbouwgrond in Boortmeerbeek, net over de grens met Kampenhout. Volgens de aanvraag zouden er twee hangars komen van in totaal 4.000 vierkante meter, waar plaats is voor ongeveer 550 koeien.

Overlast

Buurtbewoners vrezen geurhinder en extra vrachtverkeer. De burgemeester van Boortmeerbeek Michel Baert weerlegt dit : “in de praktijk komen er slechts een 350-tal koeien en zal het gebouw met de modernste technieken worden uitgerust om geurhinder te beperken. En wat de verkeersoverlast betreft zullen er zelfs minder vrachtwagens en tractoren rijden omdat eens Van Looy uit Muizen verhuist het aan- en afrijdend verkeer voor de teelt van maïs als dierenvoeder zal wegvallen”, aldus Baert.