Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka Vlaams-Brabant.

Lokale bedrijven die CO2-uitstoot afbouwen, krijgen duwtje in de rug

Voka Vlaams-Brabant wil dit jaar een honderdtal bedrijven helpen om hun CO2-uitstoot te verminderen. De werkgeversorganisatie werkt daarvoor samen met het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) en netbeheerder Elia.

Bedrijven moeten tegen 2050 afstappen van stookolie, aardgas, benzine en diesel en volop inzetten op energieonafhankelijkheid. Bij die transitie botsen ondernemers op heel wat drempels.

Volgens Johan De Clerck van aluminiumbedrijf Hydro Building Systems in Landen is daarom alle steun welkom. "We hebben al heel wat stappen genomen naar een CO2-vrije onderneming tegen 2050. Maar om de energietransitie tijdig tot een goed einde te brengen, is financiële en beleidsmatige ondersteuning nodig."

Onder het programma vallen gratis webinars en de start van een Lerend Netwerk Energietransitie. Ook op het schema: bedrijfsbezoeken en kennisdeling met netwerkbeheerder Elia, experten en andere deelnemers. Via een kortlopend traject kunnen bedrijven ook hun eigen C02-voetafdruk berekenen met een bijbehorend reductieplan.