Luchthavenregio vraagt mobiliteitsmanager voor bedrijvenzones

schauvliege40

Zoals eerder gemeld, kreeg minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. donderdag een pakket voorstellen van twintig organisaties en besturen uit de luchthavenregio Blikvangers uit het pakket zijn: de aanstelling van een mobiliteitsmanager voor de bedrijvenzones rond de luchthaven, een oplossing voor de site van het bedrijf Huntsman in Everberg, een overlegforum voor een betere spreiding van de lasten en lusten van de luchthaven over de buurgemeenten, en een landinrichtingsproject om versnipperde open ruimte te verbinden en versterken.

Een eerste set quick wins is gericht op de optimalisering van het gebruik van bedrijvenzones rond de luchthaven, inzonderheid Keiberg en Lozenberg, die momenteel met veel leegstand kampen. Een eerste prioriteit voor de werkgroep is om een mobiliteitscoördinatiecentrum in te richten dat alle mobiliteitsverbeterende projecten in deze zone op elkaar afstemt en verbeteringen aanbeveelt. Een mobiliteitsmanager moet die coördinatie op zich nemen en hierbij ook ondernemingen helpen bij de uitwerking van bedrijfsvervoerplannen.

Verder stelt de groep voor om voor deze bedrijvenzones een strategische toekomstvisie te ontwikkelen, op basis van een overleg daarover tussen het Vlaamse en Brusselse gewest. Deze visie moet dan vertaald worden in een ontwikkelingstraject op het terrein, in overleg met alle betrokken lokale actoren, privaat en publiek.

Een tweede reeks quick wins heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van reeds bestemde maar niet ontwikkelde bedrijvenruimte aan de oostkant van de luchthaven. Een eerste prioriteit is het realiseren van een duurzame oplossing voor het bedrijventerrein verbonden met de site van de onderneming Huntsman in Everberg. Er wordt ook gepleit voor een gestructureerd overlegforum met de luchthaven, de omliggende gemeenten en de gewestadministratie over een billijke verdeling van de lasten en lusten verbonden met de luchthaven. Ten slotte stelt de werkgroep voor om in de regio ten zuiden en oosten van de luchthaven een landinrichtingsplan uit te rollen die de huidige versnipperde stukken open ruimte verbindt en beter valoriseert.

Jan Van Doren (Voka Metropolitan), voorzitter van de werkgroep is tevreden met het resultaat. "In slechts vijf maanden slaagden we er in om met deze diverse stakeholders eensgezind naar buiten te komen om deze regio zowel op economisch als op ecologisch vlak te versterken", zegt hij. "We hopen dan ook dat we de plannen snel in de praktijk kunnen uitvoeren. Daarvoor ligt de bal in het kamp van de Vlaamse overheid om de nodige engagementen te nemen."

Na de bespreking van het eindrapport bracht minister Schauvliege een bezoek aan het bedrijventerrein Keiberg in Zaventem. Ze praatte er met bedrijfsleiders uit de buurt en zag ook de leegstand in deze bedrijvenzone.