straffe streek Foto: if

Meer dan vijftig gemeenten beloond voor inzet voor streekproducten

Meer dan vijftig lokale besturen in Vlaams-Brabant mogen zich Straffe Streek Gemeente noemen. Op allerlei manieren maken ze streek- en hoeveproducten zichtbaar in hun gemeente.

De actie ‘Straffe Streek Gemeenten’ werd in het leven geroepen om de Vlaams-Brabantse hoeve- en streekproducten te verankeren in heel de provincie en haar gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant en de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant huldigen deze week 54 Straffe Streek Gemeenten omdat ze voluit de kaart van streek- en hoeveproducten trekken en samen werken aan een lokale voedselstrategie.

Volgens de provincie zijn er veel voordelen aan streekproducten. “De bedoeling van streekproducten is om een rechtstreekse, duurzame relatie tussen producent en consument te versterken. Hiermee wordt ook de korte keten bevorderd en de ecologische voetafdruk verkleind. Bovendien stimuleren ze de lokale consumptie”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor streekproducten.

“De streekeigen producten vormen een mooi uithangbord voor een gemeente. Zo wordt er kleinschalige recreatie en toerisme ontwikkeld, wat dan weer leidt tot een stimulering van de lokale economie en regionale werkgelegenheid”, aldus Dehaene.

Criteria

Om het label te houden, moeten gemeentebesturen aan bepaalde criteria voldoen. “Zo moet een gemeente de streek- en hoeveproducten zichtbaar maken in het gemeentehuis, streekpakketten als cadeau geven bij gelegenheden en deze gebruiken in de dagelijkse werking, bijvoorbeeld als drank in het gemeentehuis of bij recepties”, verduidelijkt Paul Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw. “Ze moeten de streek- en hoeveproducten ook promoten en ondersteunen. Dat kan door de publicatie van een artikel in hun magazine of de organisatie van een boerenmarkt.”

Alle deelnemende gemeenten en verdere informatie kan je terugvinden op www.straffestreek.be.