Webplatform toegankelijkheid horeca Foto: LWH

Nieuw webplatform geeft info over toegankelijkheid van horeca

Vlaams minister van Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (Open Vld) en horeca Vlaanderen hebben zondag in Diest een nieuw webplatform over de toegankelijkheid van horecazaken gelanceerd. Dat is ontwikkeld door inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. ‘t Kroonrad in Molenstede krijgt goud op de site.

Zondag was het Internationale Dag voor Personen met een Handicap. “Op het platform kan iedereen – uitbaters van horecazaken én klanten - op vrijwillige basis informatie over de toegankelijkheid van horecazaken geven”, zegt algemeen directeur Wendy Metten van Inter.

“Er zijn altijd drie elementen die we in rekening brengen. Het gaat om de toegang, de verbruiksruimte en de toiletten. Andere elementen spelen uiteraard ook een rol. Denk maar aan de beschikbaarheid van parkeerruimte, maar dat element hebben niet alle uitbaters zelf in de hand. Voorts zijn er elementen als een online menukaart, aandacht voor allergenen en aanverwanten.”

Drie medailles

Het platform kent ook medailles toe: goud, zilver en brons. Het belangrijkste element dat bepaalt of een zaak goud of zilver behaalt, is of personen met een beperking de zaak volledig zelfstandig kunnen bezoeken.

Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen is blij met de lancering van de site: “Gasten tijdig kunnen informeren en ondernemers stimuleren inzake de toegankelijkheid van hun zaak, dat is de essentie van de website iedereen.overal.info. Daarom zetten we er met horeca Vlaanderen graag onze schouders onder. Via onze startersbrochure en opleidingen voor beginnende ondernemers, informeren we al vele jaren uitbaters met verbouwingsplannen.”

Goud voor Kroonrad

Vlaams minister van Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten vindt het medaillesysteem een goede zaak. “Daarmee zetten we horecazaken die inspanningen leveren in de verf. De actie sensibiliseert horecazaken om extra te investeren in toegankelijkheid. Ik besef dat er in Aarschot ook nog veel werk aan de winkel is. Heel wat zaken hebben er een drempel, wat allicht te maken heeft met de gevoeligheid voor wateroverlast.”

Op het platform is ’t Kroonrad in Molenstede bekroond met goud. ’t Kroonrad is de cafetaria in ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis in Molenstede. Tegelijk functioneert het als café voor de deelgemeente. Het gaat om een realisatie van de stad Diest.

Nog lange weg

Schepen van toegankelijkheid Maurits Vande Reyde (Open Diest) koestert de ambitie om overal maximale toegankelijkheid te verzekeren: “Met de vele historische gebouwen in Diest is dat een grote uitdaging. Dat kunnen we niet vandaag op morgen realiseren.”

Volgens de schepen is in heel Vlaanderen nog een lange weg af te leggen. “Maar vandaag is er wel meer bewustzijn dan ooit. Logisch: het gaat niet enkel over personen met een handicap, maar ook ouders met een buggy, mensen die moeilijk te been zijn, enzovoort. Het doel is om stap voor stap de publieke ruimte voor iedereen geschikt te maken. Publieke gebouwen, zoals horecazaken, zijn daarbij cruciaal. Er wordt vaak gedacht dat toegankelijkheid gepaard gaat met dure aanpassingen. Dat hoeft niet zo te zijn. Zolang je er op voorhand bij de aanleg of renovatie grondig over nadenkt.”