wittekassa

Nog maar 85 procent van horecazaken in Vlaams-Brabant in regel met witte kassa

witte kassaIn Vlaams-Brabant is nog maar 85 procent van de horecazaken in regel met de witte kassa. Daarmee scoort de provincie slechter dan de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

In Limburg zijn bijna alle horecazaken die onderworpen zijn aan de witte kassa ook effectief in regel. Net als in Oost- en West-Vlaanderen. In Antwerpen en Vlaams-Brabant is vijftien procent nog niet in orde met de nieuwe regelgeving. Wallonië en Brussel doen het nog slechter. In Brussel is maar 44 procent van de horecazaken in orde, in Wallonië beschikt in geen enkele provincie meer dan de helft van de zaken over een witte kassa.

In Vlaanderen kan de horeca gebruik maken van het systeem van flexijobs op voorwaarde dat de zaak is uitgerust met een witte kassa, bedoeld om zwart werk tegen te gaan. Maar nog lang niet alles is geregeld. Yvan Roque, voorzitter van ho.re.ca Brussel, herinnert eraan dat de drie regionale horecafederaties, dus ook de Vlaamse, een geding tegen de witte kassa hebben lopen voor de Raad van State.

“Ons doel is om de sector leefbaar te maken vooraleer controles te houden. Op dit ogenblik werden de adequate maatregelen nog niet gevonden”, zegt Roque. Hij wijst op het bestaan van een document over de vermeende onwettigheid van de witte kassa. Horecaleden kunnen dat inroepen als ze geconfronteerd worden met een controle. Het document informeert de controleur dat er een geding loopt en nodigt hem uit zich rechtstreeks te richten tot de administratie.