AB Inbev Foto: BELGAIMAGE

Omgevingsvergunning brouwerij AB InBev in Leuven vernietigd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor de verdere uitbating van de brouwerij van AB InBev in Leuven vernietigd, zo meldt de raad donderdag in een persbericht. De vergunning werd vernietigd omdat ze destijds te laat beslist werd, klinkt het. Maar er zijn geen onmiddellijke gevolgen, de uitbating mag voortgaan tijdens de vergunningsprocedure.

De Leuvense bierreus vroeg op 11 juni 2021 een omgevingsvergunning aan om de bestaande uitbating in Leuven verder te zetten. De provincie Vlaams-Brabant kende op 2 juni 2022 een vergunning toe, maar een omwonende ging in beroep bij de Vlaamse regering. Die verwierp op 29 november het beroep en kende de omgevingsvergunning toe.

Een deel van de aangevraagde grondwaterwinning werd wel geweigerd omdat het totale aangevraagde debiet te ruim bevonden werd. De omwonende vroeg vervolgens de vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Tijdens de behandeling van het dossier stelde de raad zelf een onwettigheid vast, omdat de provincie destijds te laat beslist heeft over de aanvraag.

De Raad oordeelde nu dat die onwettigheid vaststaat. Bovendien werd de visie van de omwonende deels bijgetreden, met name over een afwijking die de regering toestond over grondwaterwinning. Door de beslissing is de vergunning van 29 november 2022 vernietigd.

Aanvraag hernieuwing
"Het arrest heeft niet tot gevolg dat AB InBev zijn uitbating onmiddellijk moet stopzetten. De regelgeving maakt het immers mogelijk om de uitbating verder te zetten tijdens de vergunningsprocedure. Daartoe is wel vereist dat het bedrijf zijn hernieuwing tijdig aanvraagt. De Raad stelt vast dat daaraan voldaan is", klinkt het in het persbericht. "Er is morgen nog steeds bier", verduidelijkt Eddy Storms, eerste voorzitter van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) van de Vlaamse overheid.

Het bedrijf moet niet sluiten en mag blijven exploiteren tot een nieuwe beslissing, klinkt het. "De zaak keert nu terug naar het niveau waar het laatst beslist is, de Vlaamse regering." Het is aan de regering om een beslissing te nemen die de juridische toets doorstaat. "Het bier mag blijven gebrouwen worden en het mag blijven stromen."