CEO Luc Van den hove van imec. Foto Belga

Onderzoekscentrum imec voorspelt bijna 2.000 nieuwe medewerkers aan te werven tegen 2035

Als de huidige groei zich doorzet, voorspelt het onderzoekscentrum imec dat er tegen 2035 1.950 nieuwe medewerkers zullen bijkomen op de campus in Leuven. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Op dit ogenblik werken er net geen 4.000 medewerkers op de site in Leuven, op een totaal van ruim 5.500 personeelsleden.

Bij de groeiprognoses hoort ook de bouw van enkele nieuwe kantoorgebouwen en -ruimtes, waarvan de bouw van één gebouw in 2025 zou starten. De langetermijnvisie is in een masterplan gegoten, dat vorige week is voorgesteld aan buurtbewoners. "Het masterplan is een maximaal scenario, een schatting naar ons best vermogen, afhankelijk van hoe de groei zich zal voortzetten", verduidelijkt Luc Van den hove, CEO van imec. "Als alles goed blijft gaan, is dit wat mogelijk is op de campus in Leuven."

De nieuwe jobs zullen het volledige gamma aan functies beslaan. "Het gaat van operatoren, technici die de apparatuur onderhouden, onderzoekers in de fysica, chemie, ingenieurs, doctoraatsstudenten en noem maar op", zegt Van den hove. "We laten ook het aantal doctoraatsstudenten groeien, omdat we een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in vaardigheidsontwikkeling. In die zin willen we onze samenwerking met universiteiten nog meer versterken."

Chiptechnologie 

In de groeiplannen zit ook de bouw van een nieuwe cleanroom. In de cleanroom, een volledig schok- en stofvrije ruimte, wordt het eigenlijke onderzoek naar chiptechnologie uitgevoerd, waar imec wereldvermaard om is. Imec vormt de brug tussen de labosetting en de industriële wereld: bedrijven komen hun chipinnovaties uittesten in de cleanroom, en analyseren hoe ze van kleine schaal naar massaproductie kunnen gaan.

Voor zijn uitbreidingsplannen kan het onderzoekscentrum vrijwel zeker rekenen op financiering van de Europese Unie. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kwam in juli op bezoek in Leuven en gaf te kennen dat ze "een essentiële rol" weggelegd ziet voor imec, in het kader van de recent afgesloten EU Chips Act. Tegelijk heeft de Vlaamse regering aangekondigd om, voor elke euro die de EU voorziet voor imec, een euro bij te passen, met een maximum van 750 miljoen euro.

Verviervoudiging productcapaciteit 

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel geld imec zal ontvangen, zegt Van den hove. "Wellicht volg er binnenkort een oproep om in te tekenen op financiering. We weten dat we in een vrij goede positie staan, dat is bevestigd door politici van verschillende niveaus, en de onderhandelingen verlopen constructief. Dat stemt ons hoopvol, maar de financiering is pas rond wanneer het rond is."

Dankzij de Chips Act wil de EU minder afhankelijk worden van technologiegrootmachten in de VS en Azië op vlak van chipproductie. Daarvoor wil de Unie de productie van chips in Europa verdubbelen van het huidige marktaandeel van 10% tot 20%, en dat tegen 2030. Omdat ook de vraag naar chips de komende jaren verwacht wordt te verdubbelen, komt het neer op een verviervoudiging van de productiecapaciteit.