Nieuws Vlaams Brabant Stories Stof tot nadenken na schoonmaak stoffige werkplekken
Vlaams Brabant

Stof tot nadenken na schoonmaak stoffige werkplekken

De terugkeer naar je oude werkplek zal na al die maanden werken van thuis uit misschien aanvoelen als je allereerste schooldag inmiddels zoveel jaren geleden. Met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hou je met  klamme handjes, hartkloppingen in de keel en droge mond je badge tegen de lezer van de elektronische toegangsdeur. Na de “klik” vormen je collega’s mogelijk een erehaag in de foyer of is er op dat ene moment geen levende ziel te bespeuren die je over die torenhoge psychologische drempel helpt. Wat zal het zijn? Niemand die het weet. Niet getreurd! Er zijn nog zekerheden in het leven: op menselijk, strategisch en organisatorisch vlak is er veel stof tot nadenken na de schoonmaak van de stoffige werkplekken. 

Volgende week woensdag is het 9 juni, een dag die in de geschiedenisboeken allicht zal beschreven worden als de dag der economische bevrijding. We keren dan in groten getale terug naar onze oude werkplek.

De vaccinatiecampagne is op kruissnelheid en we dromen stilaan over het hervatten van ons ‘normale leven’. Daar hoort ook de terugkeer naar kantoor bij. Uit de Randstad Workmonitor 2021 blijkt dat 50 procent van de Belgische werknemers er de voorkeur aan geeft om thuis te blijven werken totdat het vaccin op grote schaal is verspreid.

Achter het plexiglas van de vaccinaties maken bedrijven zich ondertussen op voor een gefaseerde terugkeer naar kantoor. Organisaties bezinnen zich op een werkbeleid na corona. Aan uitdagingen voor hr geen gebrek in deze tijden. We stellen ons met z’n allen dezelfde vragen: wat wordt de nieuwe functie van het kantoorgebouw? Voor welke activiteiten is de persoonlijke ontmoeting essentieel? Hoe kunnen teams samen beslissingen nemen over hoe ze face-to-face en virtueel samenwerken? Hoe help je leidinggevenden om hybride teams te managen? Welke ICT-faciliteiten horen daarbij? Kortom: ‘Hoe pas je jouw organisatie, in al zijn facetten, aan deze nieuwe context aan?’

Zeker is dat we niet meer terugkeren naar hoe het was. We zullen evolueren naar een nieuw evenwicht tussen naar kantoor komen en van thuis uit werken, de toekomst van werk wordt meer hybride. Een nieuwe manier van kijken naar werk, met een grote impact op organisaties.

Hybride werken

Deze hybride manier van werken heeft vanwege corona een vlucht gemaakt. Werkten we voorheen sporadisch een dag thuis, dan is nu de verwachting dat we dit in de toekomst op structurele basis zullen blijven doen. Om zowel de voordelen van werken op afstand te blijven benutten als aan de verwachtingen van medewerkers te blijven voldoen, moeten organisaties het juiste werkmodel vinden met een meer gebalanceerde hybride aanpak. Dit blijkt uit een rapport van het Capgemini Research Institute getiteld “The future of work: from remote to hybrid.

Werken als nomaden …

In hybride werkculturen is bij de keuze van werkplek niet het beschikbare gebouw leidend, maar het type werk, het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie, de efficiënte van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van medewerkers en klanten.

Als we goed willen doorwerken doen we dat nu van thuis uit. Maar om te connecteren met collega’s, om samen te komen, te praten, te brainstormen… zullen we blijven terugkeren naar kantoor. Connecteren wordt de drijfveer van het nieuwe kantoor, de plek voor ontmoeting en creativiteit.

Vraagt sterk nomadenleiderschap

Het virtueel leidinggeven aan hybride teams is ook een bijzonder paar mouwen. Het type leider dat hier moet opstaan zijn de echte doeners, die bereid zijn om teamgenoten te helpen om de dingen voor elkaar te krijgen. Deze leiders zijn vooral doelgericht, productief en betrouwbaar. Een virtuele verschuiving van zeggen naar doen. Alleen bezielde leiders houden de boel bij elkaar. Met duidelijke resultaatafspraken, flink veel eigen verantwoordelijkheid en nog meer vertrouwen.

Trial and error

De meeste organisaties zitten vandaag in een experimentele fase waarbij nieuwe werkvormen en werkritmes binnenkort uitgetest zullen worden. Waarbij niet alles in regels en details gegoten wordt, wel een kader uitgetekend. Wetende dat er onderweg waarschijnlijk nog aanpassingen zullen nodig zijn. Bij de heropeningsstrategie hanteren de meeste bedrijven een gefaseerde aanpak om de veiligheid te garanderen.

Daarenboven worden bedrijven extra uitgedaagd om in deze heropeningsstrategie ook rekening te houden met de GDPR-gevoeligheid. Het kan wel een veilige keuze zijn om een onderscheid te maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers, maar er bestaat in ons land geen wettelijke basis om dit te mogen doen.

Niet als vanzelfsprekend

IDEWE pleit ervoor om hybride werken niet als vanzelfsprekend te beschouwen en vooral niet one-size-fits-all toe te passen. In de vele contacten met werkgevers merkt IDEWE nu al dat velen zich zorgen maken over hoe ze terug naar een nieuw normaal kunnen evolueren.

Lode Godderis (CEO IDEWE): “We zijn absoluut voorstander van hybride werken. Alleen kunnen we niet naast de enorme psychosociale en fysieke impact van een jaar telewerk kijken. De Belgische werkgevers en werknemers hebben enorme inspanningen geleverd om de boel draaiende te houden en velen zitten op hun tandvlees. En dus is het enorm belangrijk dat werkgevers het hybride werken vooral slím aanpakken. Daarom verkies ik zelf de termen ‘activity-based’ en ‘human-based’ working – hybride werken vanuit een doordachte visie, met aandacht voor ieders welzijn. Nu telewerk een langetermijn realiteit wordt, zijn punten als de inrichting van de thuiswerkplek en de juiste professionele en menselijke omgang met de telewerker belangrijker dan ooit. Enkel wie nu al voorbereidingen treft voor een toekomstbestendige post-corona workplace, garandeert maximaal het welzijn van zijn medewerkers en maakt tegelijk zijn aantrekkelijkheid als werkgever futureproof.”

Straks met zijn allen veilig gevaccineerd naar kantoor? Het zou kunnen, maar veel zekerheid heb je daar als organisatie dus niet over. Er is veel stof tot nadenken na de schoonmaak van de stoffige werkplekken. 

Deze column is tot stand gekomen met de inspirerende hulp van een “humanizer” pur sang. Waarvoor dank.