personeelsverloop

Personeelsverloop bij bedrijven blijft heel beperkt

Op de Belgische arbeidsmarkt is er sinds 2012 amper personeelsverloop. Althans vrijwillig, want het aantal gedwongen ontslagen blijft onverminderd hoog. Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer voor 2017 van hr-dienstverlener Securex met vestiging in Leuven.

Het aantal werknemers dat op eigen initiatief van baan verandert, blijft al zes jaar op rij zo goed als stabiel. In 2017 ging het om 5,75 procent. Dat is slechts een lichte stijging in vergelijking met 2016, toen dat cijfer 5,18 procent bedroeg.

“De cijfers van 2017 zijn opnieuw erg gelijklopend met de vorige jaren. Er is weinig animo om van job te veranderen”, zegt Frank Vander Sijpe, hr research director bij Securex. Er zit blijkbaar weinig beweging in onze vastgeroeste arbeidsmarkt. Werknemers én werkgevers nemen weinig initiatief tot verandering.

Vergrijzing

De hr-dienstverlener ziet een verklaring in de toenemende vergrijzing. Hoe ouder hoe minder spontaan mensen van job veranderen. Van de vijftigplussers heeft in 2017 slechts twee procent zijn werkgever vrijwillig verlaten. Volgens Securex heeft dat onder meer te maken met de verloning die gekoppeld is aan anciënniteit. Een systeem met voor- en nadelen. Het biedt zekerheid maar speelt ook in het nadeel spelen van mensen die wél van job (willen) veranderen.

Securex ziet ook een verantwoordelijkheid bij werkgevers, die te veel belang hechten aan contracten van onbepaalde duur. Het hr-bedrijf pleit ervoor dat zowel werknemers als werkgevers meer zouden investeren in loopbaanveerkracht. Dat kan bijvoorbeeld met specifieke opleidingen en interne stages.