cargill

Raad van State vernietigt milieuvergunning van Cargill

De Raad van State vernietigt de milieuvergunning die Vlaams minister Joke Schauvliege toekende aan Cargill in Herent. Het beroep werd ingesteld door omwonenden. Zij willen de exploitatie van de mouterij nu effectief laten stopzetten.

Cargill diende eind 2014 een aanvraag in tot het verkrijgen van een milieuvergunning klasse 1 voor het verder uitbaten van zijn mouterij langs het kanaal Leuven-Dijle in Herent. Het bedrijf wilde een grondwaterwinning gaan exploiteren met een maximumdebiet van 520.000 kubieke meter per jaar.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verleende een milieuvergunning voor twintig jaar. Tegen dat besluit werd beroep aangetekend bij minister Schauvliege. Zij bevestigde op 16 november 2015 de vergunning maar voegde er een aantal bijzondere voorwaarden aan toe.

De Raad van State vernietigde nu dit ministerieel besluit wegens het ontbreken van de wettelijk vereiste hydrogeologische studie. Op die manier kon de overheid de vergunningsaanvraag niet met kennis van zaken beoordelen.

Buurtbewoner Jozef Feyaerts diende het beroep in bij de Raad van State. Volgens hem vernietigde de Raad van State sinds 2006 al vijf keer een milieuvergunningsaanvraag van dit bedrijf. In een brief aan de milieu-inspectie en de gouverneur van Vlaams-Brabant vragen omwonenden de nodige maatregelen om de exploitatie van de mouterij effectief stop te zetten.

“Door de retroactieve werking van het laatste arrest exploiteert Cargill al sinds 4 januari 2016 zijn mouterij zonder vergunning”, zegt Feyaerts.