Credit: vil.

Siemens trekt in bij nieuw logistiek demo-en innovatiecentrum

HUIZINGEN - Siemens wordt de komende 3 jaar foundation partner van Log!Ville, het nieuwe demo- en innovatiecentrum dat de deuren heeft geopend in het Antwerpse Niel. Het centrum moet innovatie in het logistieke ecosysteem een boost geven. Siemens zal in het centrum een stand hebben die bezoekers laat kennismaken met de nieuwste technische mogelijkheden die in het logistieke proces gebruikt kunnen worden. 

Als speler op het vlak van (intra)logistiek en voortrekker van meer duurzaam wegtransport, onderstreept Siemens met dit partnerschap haar engagement om met eigen ervaring en expertise andere bedrijven en professionals te inspireren en zo deze markt naar nieuwe hoogtes te tillen. Log!Ville richt zich voornamelijk tot logistieke professionals die nauw betrokken zijn bij innovatiemanagement. Het centrum wil kennisdeling en samenwerking tussen start-ups, mature bedrijven en kennisinstellingen stimuleren. Zo wil Log!Ville mature innovatieve technologieën en concepten die nog niet mainstream terug te vinden zijn in de sector prominent naar voor schuiven voor logistieke bedrijven.

Scharnierpunt

“Logistiek vormt een belangrijk scharnierpunt in onze maatschappij en is gebaat bij continue evolutie door middel van nieuwe toepassingen en technologieën”, vertelt Eddy Nelis, Senior Vice President bij Siemens. “Siemens ziet logistiek en intralogistiek dan ook als een belangrijke pijler in haar bedrijfsactiviteit en kan – met haar ecosysteem van partners – in de sector heel wat adelbrieven voorleggen dankzij een innovatief portfolio en onze expertise.  We richten ons hierbij op het samenspel van tal van typische (intra-)logistieke applicaties zoals autonoom rijdende voertuigen, magazijnkranen, transport- en sorteersystemen. Uiteraard spelen onze digitale softwareplatformen een bijzondere rol bij het realiseren van toegevoegde waarde van de ontwerpfase tot en met het operationeel beheer van de applicaties. Bovendien zijn we met meer dan 200 eigen fabriekslocaties ook de eerste gebruiker van deze oplossingen.”

Verduurzamen wegtransport

Daarnaast richt Siemens zijn expertise ook steeds meer op het verduurzamen van het wegtransport. Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot in de EU, waarvan 72% afkomstig is van wegtransport. Van dit percentage is ongeveer een kwart afkomstig van zware vrachtwagens. De grote uitdaging blijft om deze trend te keren. Siemens ontwikkelde hiertoe onder meer de ‘eHighway’, een Electric Road Systems (ERS)-systeem waarbij vrachtwagens worden uitgerust met een pantograaf om onder bovenleidingen elektrisch te kunnen rijden en hun batterijen op te laden. “Bij Siemens kennen we heel goed de uitdagingen en trends op het vlak van (intra)logistiek en wegtransport, maar ook de technologieën die hierop een antwoord bieden. Als foundation partner van Log!Ville willen we ons engagement onderstrepen om andere bedrijven te inspireren en zo de sector te stimuleren”, vertelt Eddy Nelis.

Founders

Het nieuwe centrum werd opgericht door het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen (VIL) met de steun van VLAIO en EFRO Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.