siemens eu biotech campus

Siemens zet schouders onder EU Biotech Campus

Siemens heeft een samenwerking aangekondigd met de EU Biotech Campus. Als partner zal het bedrijf in de Digital Twin Academy zijn expertise over de technologie delen met professionals binnen en buiten de industrie.

De trainingen zullen nog voor de zomer van start gaan. Daarnaast wordt op de campus ook een praktijkruimte ingericht waar professionals hands-on kunnen kennismaken met de technologie.

De Belgische biotechsector zit in de lift. Om die groei aan te houden, is het van cruciaal belang dat de toestroom van talent niet stilvalt en de mensen actief in het werkveld zich continu blijven ontwikkelen. Digitale vaardigheden en kunnen werken met de meest recente technologieën, spelen hierin een sleutelrol.

Ontwikkeling wordt steeds complexer

“Het ontwikkelen en produceren van producten in de biotechsector wordt alsmaar complexer”, getuigt Thierry Van Eeckhout, Senior Vice-President en Head Siemens Digital Industries België-Luxemburg. “De vraag rijst dan ook hoe we de go-to-market van producten zo kort en kostenefficiënt mogelijk kunnen houden. Het antwoord schuilt in digitalisering, niet het minst in de kracht van digitaltwintechnologie. Deze technologie laat toe om met behulp van geavanceerde modellering en machine learning het gedrag van een systeem of proces te beschrijven en in een virtuele omgeving te simuleren, en dit over de hele levenscyclus van een product.”

“Met andere woorden, dankzij digital twins wordt fysieke trial-and-error grotendeels overbodig, waardoor men sneller tot robuuste productieprocessen kan komen, zonder kwaliteitsverlies of productieverspilling door overbodig experimenteren”, besluit hij.

“Voor de biotechsector is de ontwikkeling van bekwame professionals essentieel. Met de Digital Twin Academy willen we inzicht geven in en toegang bieden tot geavanceerde digitale process twin-technologieën. Door samen te werken met Siemens, een leider op dit gebied, willen we de biotechsector naar nieuwe hoogten van innovatie en expansie tillen”, getuigt Frédéric Druck, voorzitter van de Raad van Bestuur van EU Biotech Campus en Managing Director bij Essenscia Wallonië.