Sirris en Agoria maken Masterplan innovatie

sirris11809209-innovative-lamp-big-ideaSirris, de organisatie die bedrijven ondersteuning biedt om technologische innovaties uit te werken, te testen en effectief door te voeren, heeft samen met Agoria  een Masterplan Innovatie opgesteld om bedrijven inzicht te geven in de huidige en toekomstige trends en evoluties. Zo willen ze hen helpen om zich klaar te maken voor de toekomst. Het plan is nu klaar en wordt aan de industrie voorgesteld.

“Uit de input die meer dan 120 vertegenwoordigers uit de industrie aanleverden, gecombineerd met meer dan 200 studies en roadmaps, distilleerden Sirris en Agoria het Masterplan Innovatie”, zegt Jeroen Deleu, director corporate development.

Dit Masterplan zal als een praktisch kader dienen waarbinnen bedrijven nieuwe ideeën ontwikkelen voor hun toekomstige innovaties. Dit door hen te helpen bepalen met welke producten, fabricagetechnieken en bedrijfsstrategieën ze kunnen inspelen op de huidige en toekomstige evoluties en hen bij te staan bij de evenwichtsoefening tussen product of dienstverlening, productie en bedrijfsmodel. De visie van het plan houdt rekening met maatschappelijke, economische en technologische tendensen.

Het plan is opgebouwd rond drie basiscomponenten van de industrie: bedrijven doen zaken (business), waarvoor ze producten en diensten ontwikkelen en deze producten en diensten moeten worden gemaakt. Per component worden verschillende ‘trend flows’ onderscheiden en per trend flow bestaan verschillende modellen die de verschillende niveaus beschrijven, waarop een bedrijf een impact ondervindt, rekening houdend met de context en de ambities van dit bedrijf.

“Het startpunt van het Masterplan Innovatie zijn de ‘business of the future’, ‘product of the future’ en ‘factory of the future’, en de intense correlatie tussen deze drie”, geeft Jeroen Deleu aan. “Het was een bewuste keuze deze thema’s op te splitsen, om de complexe implicaties ervan begrijpelijk en verklaarbaar te maken. De ambities van een bedrijf in één domein zullen een bepaalde competentie en maturiteit in een ander domein vereisen.”

Het Masterplan biedt een industriële kijk op innovatie, waarbij het niet de ambitie heeft volledig te zijn, eerder een weergave van wat bedrijven beschouwen als belangrijk wanneer ze denken aan innoveren in de toekomst en wat ze het overwegen waard vinden wanneer ze naar de nabije toekomst kijken. Het wil een praktisch referentiekader zijn waarover ondernemingen kunnen discussiëren  en waarmee ze nieuwe ideeën voor toekomstige innovaties kunnen ontwikkelen. Een samenvatting van het plan is te lezen via deze link: http://www.sirris.be/nl/masterplan-innovatie-als-kader-voor-toekomst-van-technologische-industrie. (Geert Degrande)