solita iss Links: Joris Haelterman / Rechts: Ossi Lindroos

Solita en ISS slaan handen in elkaar voor onderzoek naar generatieve AI

Technologiebedrijf Solita en facilitair bedrijf ISS zijn samen in een project gestapt om te onderzoeken hoe generatieve AI kan worden ingezet in verschillende stadia van softwareontwikkeling. De samenwerking is wereldwijd een van de eerste onderzoeken in zijn soort.

“‘The Gen AI Twin’ project van Solita en ISS is een van de eerste projecten ter wereld waarbij de resultaten en conclusies van het gebruik van generatieve AI in softwareontwikkeling worden onderzocht in de praktijk. Experimenteren is de snelste manier om te leren", zegt Solita-CEO Ossi Lindroos. "We zitten midden in een transformatie die een aanzienlijke impact zal hebben op verschillende industrieën en activiteiten wereldwijd."

Met het project willen de bedrijven de impact van AI in de praktijk onderzoeken. Het gaat onder meer om de effecten van AI-gebruik op de efficiëntie en kwaliteit van producten, maar ze willen ook uitzoeken welke rol er in de toekomst is weggelegd voor IT-professionals en welke ethische overwegingen er komen kijken bij de strategische integratie van AI.

"De ontwikkeling van AI verandert de wereld en biedt enorme kansen voor ISS,”, vult Jenni Heinisuo, CIO van ISS Services, aan. “De overgang naar een wereld met AI moet echter in goede banen worden geleid en duurzaam zijn, zodat iedereen zich kan aanpassen aan de veranderingen. Alleen dan kunnen we echt de vruchten plukken van AI. Verschillende projecten helpen ons uitgebreid te identificeren hoe AI het bedrijf en de ervaring van werknemers kan ondersteunen. Dit project kan bijdragen aan beide."

AI-wet

Het onderzoek van Solita en ISS kan mogelijk ook bijdragen aan verdere regelgeving rond AI, klinkt het. Het regelgevingsproces voor de AI-wet van de Europese Unie loopt stilaan ten einde. Met die wet wordt het eerste wettelijk kader gecreëerd voor de ontwikkeling en implementatie van AI.

"Sommigen bekritiseren de AI-wet als te laks, anderen vrezen dat de verstrekkende eisen van de AI-wet de Europese innovatie zullen afremmen", zegt Belgisch Solita Country Director Joris Haelterman. "Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de AI-wet zich vooral richt op de AI-systemen met een hoog risico, dus het soort AI dat aanzienlijke schadelijke gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid en fundamentele mensenrechten. Zo moeten in AI-systemen met een hoog risico onder meer beschermende mechanismen worden ingebouwd, zoals menselijk toezicht.”