4 Christel Gijsbrechts (links) en Twiggy Peeters.

Starter van de week: Coach & Transform

AARSCHOT/BEGIJNENDIJK – Christel Gijsbrechts (55) uit Aarschot en Twiggy Peeters (44) uit Begijnendijk zijn gestart met Coach & Transform. Christel en Twiggy zijn onze starters van de week.

Een viertal onderneemsters uit de regio Aarschot, onder wie Christel Gijsbrechts en Twiggy Peeters, trekken er geregeld te voet op uit om van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren. Ze doen dit al van vóór de gezondheidscrisis.

Tijdens een van die wandelingen ervoeren Twiggy en Christel een professionele “klik”. Excelleert Arbeidspsychologe Twiggy in het “softere” people en change management, dan kent TEW’er Christel het klappen van de zweep in de “hardere” financiële, strategische en organisatorische begeleiding/ondersteuning van ondernemingen.

Verdieping/formalisering

Peeters en Gijsbrechts werken al een tijdje projectmatig samen. En dat blijkt aardig te lukken. Met de opstart van Coach & Transform wordt de samenwerking verdiept en geformaliseerd. “Weliswaar zijn we erg complementair, Twiggy en ik komen elkaar ook erg nauw tegen”, zegt Christel hierover.

Menselijke dynamiek

“Vaak kom ik bij bedrijven met een bepaalde “harde” problematiek zoals de resultaten en de strategie”, gaat Gijsbrechts verder. “Op een bepaald moment komt aan het licht dat er ruis zit op de communicatie tussen bepaalde mensen binnen het bedrijf. De aanleiding hiertoe kan divers zijn en zelfs tientallen jaren terug gaan. De ene heeft bijvoorbeeld ooit iets gezegd of gedaan wat bij de andere in het verkeerde keelgat is geschoten. Vaak is die onenigheid nooit uitgesproken. Als er dan jaren later iets anders misloopt binnen het bedrijf, dan komen vaak die oude, onuitgesproken zaken opnieuw naar boven. Met alle gevolgen van dien. Dat is het uitgelezen moment dat  Twiggy haar expertise inzet en de dieperliggende “menselijke” dynamiek binnen het bedrijf onder de loep neemt en naar oplossingen zoekt, in samenwerking met de betrokkenen binnen de onderneming.”

Dimensies

Coach & Transform gaat met zo goed als alle dimensies van het ondernemerschap aan de slag. “Er is de onderneming (missie en visie), de ondernemer zelf, de familie en familiewaarden, stakeholder management (bv. relaties met bankier) en alles wat onderliggend met de mensen in de zaak te maken heeft. In al die domeinen, met hun zichtbare en onderliggende dynamiek, hebben we een pak ervaring die we met delen met kmo’s in heel België. We zien onszelf dan ook als onafhankelijke copiloot van de ondernemer”, zegt Twiggy.

Overstap

Na 15 jaar ervaring in het volledige hr-domein, nationaal en internationaal, maakte Peeters in 2015 de overstap naar het ondernemerschap, waarbij ze organisaties begeleidt op vlak van strategisch hr en het hoog houden van betrokkenheid en motivatie van medewerkers doorheen veranderingsprocessen. Christel ging haar voor, in 2012, nadat ze carrière had gemaakt in de bankwereld.

“In een van mijn werkdomeinen, als bankier bij KBC, was ik eindverantwoordelijke voor de corporate banking, alles wat met bankieren voor bedrijven te maken heeft. In die positie merkte ik veel organisatorische, financiële en strategische problemen in (familie)bedrijven”, luidt het. Die ervaringen zette de vrouw ertoe aan om op eigen benen verder te gaan.

“Verschillende bedrijven heb ik als onderneemster intussen inhoudelijk gecoached met de transformatie/ herstructurering en/of tijdens de op-en doorstartfase hen geholpen met de financiering. In onze business komt het er onder andere op neer op korte termijn hands-on dingen te doen bewegen, wat strookt met mijn persoonlijkheid”, zegt Christel. Momenteel bekleedt Gijsbrechts ook enkele functies in raden van bestuur en treedt ze op als adviseur bij onder andere de strategische besluitvorming in ondernemingen.

Onderscheiden

Coach & Transform onderscheidt zich van de concullega’s door met beide voeten in het veld te staan. “We werken niet in een ivoren toren, en vertrekken niet vanuit een theoretische benadering. We kunnen terugbuigen op heel wat praktische ervaring in heel wat sectoren, en beheren inhouse de verschillende businessdomeinen. Hierdoor kunnen we snel schakelen. Bovendien zijn we zelf ondernemers die heel goed begrijpen wat er binnen een bedrijf leeft. Al deze troeven maken dat we een sterk en lokaal verankerd team zijn”, besluiten Twiggy en Christel.