StuScu_Hoofdafbeelding

“Sustainability gaat tegenwoordig om veel meer dan het milieu”

Het milieu is al jaren het gespreksonderwerp, en daar kwamen zowel op nationaal als Europees niveau verschillende nieuwe regels bij. “Maar het begrip ‘Sustainability’ wordt tegenwoordig veel ruimer gezien”, vertelt Tessa Gijbels, vennoot bij het Antwerpse advocatenkantoor Four & Five dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht. Ook intellectuele eigendom moet je er bijvoorbeeld toe rekenen. Gijbels zetelt eind deze maand in het panel van The Big Score Session rond Sustainability.

De quick wins rond duurzaamheid? Dat was tot voor kort inzetten op groene energie via duurzame technieken in bedrijfsgebouwen of het energieverbruik onder controle houden. Nu is dat breder. “Neem daar ook sociaal beleid en goed bestuur bij. Die worden nu niet alleen geïmplementeerd omdat het wordt opgelegd vanuit de regelgeving,” legt Gijbels uit, “maar des te meer omdat zowel klanten als investeerders hier veel belang aan hechten.”

“Bovendien is het een onmiskenbaar wapen in de war for talent. De nieuwe generatie werknemers wil enkel werken in een onderneming die op het ruime gebied van Sustainability aligneert met hun eigen waarden.”

Intellectuele eigendom

Daarnaast is innovatie een andere belangrijke pijler om voor duurzaamheid te gaan. “In klassieke productiebedrijven blijft het moeilijk om van binnenuit innovatie te implementeren. Daardoor ontstaan twee tendensen. Allereerst wordt innovatie binnengebracht door samenwerkingen in verschillende ecosystemen op te zetten, waar ook universiteiten en onderzoekscentra een belangrijke valorisatierol in spelen. Bijkomend is er de vraag vanuit de klantzijde (versterkt door de coronapandemie) om fysieke producten te koppelen aan digitale ervaringen. Op die manier wordt de nood aan een digitaal bedrijfsmodel via IoT en AI gecreëerd.”

Het onderstreept het belang voor klassieke bedrijven om ook meer in te zetten op de bescherming van de intellectuele eigendom voor hun nieuwe en innovatieve technologieën. “Dat kan op twee manieren”, verduidelijkt Gijbels. “Ofwel vraag je een octrooi aan, ofwel bescherm je jouw intellectuele eigendom (IP) als bedrijfsgeheim. Zowel investeerders als kandidaat-overnemers hechten steeds meer belang aan de bescherming van IP, dus het is belangrijk om daar al meteen de juiste strategie qua bescherming en waardecreatie voor uit te tekenen.”

Zoals Gijbels aangaf, is het dus van primordiaal belang om al in de opstartfase van je bedrijf je IP goed te beschermen en zo de basis te leggen voor een duurzaam bestuur op de lange termijn.

The Big Score Sessions

Op 31 maart maakt Tessa Gijbels deel uit van het Sustainability Expert Panel op The Big Score Sessions. In de P&G InQbet Campus Brussel in Strombeek-Bever zullen dan onder andere 8 Sustainability start-ups hun innovatieve oplossingen pitchen. In ruil krijgen zij waardevolle feedback en komen ze in contact met corporates, investeerders en andere stakeholders die financiële ondersteuning kunnen bieden.

Ook 8 andere start-ups nemen het woord rond Manufacturing. Meer info over de TBS Sustainability & Manufacturing Session van 31 maart via sessions.thebigscore.be.

The Big Score Sessions, georganiseerd door netwerkorganisatie Startups.be | Scale-Ups.eu, zijn een reeks (hybride) matchmaking evenementen tussen durfkapitaal, tech-sourcing bedrijven en start-ups, waarbij jonge ondernemingen de kans krijgen hun oplossingen te pitchen en live feedback krijgen van een experten panel.