Deelwagens Foto: idh

Tegen 2024 moeten er 84 deelwagens rondrijden in de Zennevallei

HALLE - SINT-PIETERS-LEEUW - BEERSEL - Over twee jaar moeten er in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw samen 84 deelwagens ter beschikking staan voor gezamenlijk gebruik. De helft daarvan moet tegen 2030 elektrisch rijden. Dat is de doelstelling die de drie gemeenten zich stellen in een intergemeentelijk actieplan over autodelen.

Halle staat momenteel het verst in het autodelen en legde het intergemeentelijk deelwagenplan ook als eerste voor op de gemeenteraad. Met Gorgon Share, Cambio, Partago en Dégage zijn er vier spelers actief die vandaag samen dertien deelwagens ter beschikking stellen. Zo’n 140 mensen maken hiervan momenteel gebruik.

“Maar dit moeten er veel meer worden als we onze doelstellingen van het burgemeestersconvenant willen halen om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen”, zegt Bram Vandenbroecke (Groen), schepen van Mobiliteit. “Een deelwagen haalt zeven andere van de baan. Met minder autoverkeer gaan mensen ook gemakkelijker kiezen voor de fiets. Het maakt de stad leefbaarder en aangenamer. Via het autodelen ontstaan er nieuwe sociale contacten. Ook mensen die zich zelf geen wagen kunnen veroorloven zullen via het deelwagensysteem wel af en toe beroep kunnen doen op een wagen.”

Mentaliteit veranderen

Nochtans bleek onlangs nog uit een bevraging van het Halse stadspanel dat de Hallenaren niet echt warm lopen voor autodelen. Slechts een op vijf ziet dit zitten. “Er is dus werk aan de winkel om een mentaliteitsverandering op gang te brengen”, zegt Bram Vandenbroecke. “Het zou al veel helpen mochten mensen bijvoorbeeld hun tweede wagen in het gezin ruilen voor een deelauto. Met mensen in gesprek gaan, wordt hierin cruciaal. Op tien jaar tijd zijn er in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw maar liefst 5.600 wagens extra bijgekomen. Die evolutie is niet houdbaar. dat betekent concreet voor Halle dat er 554 wagens rondrijden per duizend inwoners. Slechts 68% van de Hallenaren heeft een fiets in huis.”

Het actieplan spitst zich toe op twee grote doelen. Eerst en vooral willen de drie gemeenten gaan voor 1% minder wagens op hun grondgebied in 2024. “Als we rekening houden dat een deelwagen zeven gewone wagens vervangt, hebben we nood aan 84 deelwagens in de drie gemeenten om dit doel te bereiken”, zegt Bram Vandenbroecke. “Concreet gaat het om 37 deelwagens in Halle, 21 in Beersel en 26 in Sint-Pieters-Leeuw. Bovendien komt er ook een fietsdeelsysteem in elke gemeente.”

Elektrisch

Als tweede doel willen Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw dat de helft van de gedeelde autovloot tegen 2030 elektrisch rijdt. In elke gemeente moet er ook een aanspreekpunt komen voor gedeelde mobiliteit waar mensen met vragen terecht kunnen. Er moeten speciale hoppinpunten geïnstalleerd worden waar je snel en gemakkelijk van de deelwagen op het openbaar vervoer kan overstappen.

Ook langs de kant van de aanbieders van deelwagens wordt het nog uitkijken of 84 deelwagens in de drie gemeenten haalbaar is. “We kunnen als gemeente wel een beetje helpen. Door bij nieuwbouwprojecten een deelwagen verplicht te maken bijvoorbeeld. Nu al kan je in Halle met een deelwagen gratis parkeren en hoef je in de blauwe zone geen schijf te zetten”, besluit Bram Vandenbroecke.