biocon reactor foto: mdt

TRANSfarm installeert nieuwe Biocon-reactor van KU Leuven: “Geen enkele fabriek wereldwijd kan dat tot hiertoe”

Een nieuwe installatie van de KU Leuven kan koolstof uit biomassa halen in plaats van uit aardolie. De installatie is dinsdag ingehuldigd op de onderzoekssite TRANSfarm in het Vlaams-Brabantse Bierbeek, in aanwezigheid van Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns (CD&V).

In het dagelijks leven gebruiken we voortdurend producten die gemaakt zijn van aardolie, zoals plastics, bouwmaterialen, kledij, medicatie enzovoort. In de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen zoals aardolie, hebben KU Leuven-onderzoekers een nieuwe reactor ontwikkeld, die de nodige koolstof niet uit aardolie haalt, maar uit plantenresten, uit de landbouw of hout- en voedingsindustrie. Het kan bijvoorbeeld gaan om maïskolven, stro, zaagsel of houtafval dat ingezameld wordt op het containerpark.

De Biocon-reactor zet de plantenresten om in twee chemische grondstoffen: een pulp van cellulose en een olie van lignine, de stoffen die in bomen en planten zorgen voor de stevigheid. De plantenresten worden bovenaan in de machine, die de afmetingen van een kubus met zijdes van 5 meter heeft, gegooid.

Door de resten te verwarmen, onder lichte onderdruk te zetten, en er nog andere chemische bouwstenen aan toe te voegen, komen de twee stromen vrij. Op het einde van het proces worden ze door een filter, vergelijkbaar met een dagdagelijkse koffiefilter, van elkaar gescheiden.De twee grondstoffen kunnen als basis dienen voor talrijke toepassingen. Bij de cellulosepulp gaat het bijvoorbeeld om verpakkingen, isolatiemateriaal, papier en karton, bio-ethanol of textiel. De lignine-olie kan verwerkt worden tot onder meer lijmen, coatings en verschillende soorten plastics.

"Het unieke aan de installatie is dat we houtafval en andere houtige restproducten volledig efficiënt kunnen gaan gebruiken", vertelt Sander Van den Bosch (KU Leuven), onderzoeksmanager bij Centrum voor Duurzame Processen en Katalyse. "Geen enkele fabriek wereldwijd kan dat tot hiertoe."

Onderzoek in labosetting 

De installatie op TRANSfarm is een verderzetting van het onderzoek in een labosetting. In het labo is aangetoond dat het proces werkt, maar ging het slechts om een paar gram. Dankzij de opstelling in Bierbeek kunnen die aantallen opgeschaald worden tot kilo's.

Om beter in kaart te brengen wat de mogelijkheden voor de industrie zijn, is de KU Leuven een samenwerking, met betrekking tot de Biocon-reactor, opgestart met TotalEnergies. Het Franse bedrijf zal enerzijds helpen de procestechnologie verder op punt te zetten, en anderzijds de bekomen producten, de lignine-olie en de cellulosepulp, in hun eigen gamma uittesten. De samenwerking is ondertekend voor vier jaar.

De Vlaamse regering heeft 8,2 miljoen euro steun gegeven voor het project via het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. "Met deze steun onderstrepen we het belang van de bio-economie", vertelt minister Brouns. "Op vijf jaar tijd is deze economie drie keer zo snel gegroeid als de klassieke economie. De bio-economie biedt kansen voor de land- en tuinbouw om onze grootste maatschappelijke uitdaging, de klimaatverandering, tegen te gaan. Onderzoek zoals in de Biocon-reactor gebeurt, is daarbij van essentieel belang."

foto: mdt