Nieuws Vlaams Brabant Twee op de drie ondernemers in Halle-Vilvoorde schatten 2016 rooskleurig in

Twee op de drie ondernemers in Halle-Vilvoorde schatten 2016 rooskleurig in

Twee op de drie ondernemers in Halle-Vilvoorde schatten 2016 rooskleurig in

VOKANet voor de start van het nieuwe jaar peilde Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde naar het economisch vertrouwen onder de werkgevers. Dat is de afgelopen vijf jaar nooit zo hoog geweest. Twee derde van de ondernemers heeft positieve economische verwachtingen voor dit nieuwe jaar. Ook voor de arbeidsmarkt zijn de verwachtingen positief: vier op de tien bedrijven in Halle-Vilvoorde plannen extra aanwervingen in 2016, terwijl slechts dertien procent aangeeft dat er personeel zal moeten afvloeien. Dat blijkt uit de jaarlijkse tewerkstellingsenquête bij 120 Voka-leden uit Halle-Vilvoorde, samen goed voor 31.358 werknemers.

Bij de bevraging in 2014 was één op twee werkgevers optimistisch over de algemene economische vooruitzichten. Ongeveer dertig procent van de werkgevers verwachtte voor 2015 een stijging van hun personeelsbestand, terwijl veertien procent eerder dacht aan een daling. “In realiteit zien we dat bijna 45 procent van de ondervraagde bedrijven extra personeel heeft aangeworven, wat wellicht het resultaat is van het gematigd economisch herstel van onze Belgische economie”, zegt Kasper Demol van Voka. “Vooral werkgevers uit de bouwsector, de industrie en de openbare dienstverlening deden het goed.”

Natuurlijke afvloeiingen zoals pensioen of vrijwillig vertrek werden meestal gecompenseerd door nieuwe aanwervingen (75% in 2015 t.o.v. 55% in 2014). Daartegenover staat evenwel dat een kwart van de werkgevers, voornamelijk omwille van economische redenen zoals omzetverlies of hoge loonkost, genoodzaakt was om af te slanken, dat is 5% meer dan verwacht in 2014.

“Van alle bevraagden geeft veertig procent aan dat ze extra personeel zal aanwerven in 2016”, zegt Demol. “Begin december publiceerde Voka zijn halfjaarlijkse conjunctuurbarometer voor heel Vlaanderen. Hieruit bleek dat één op de drie werkgevers in Vlaanderen extra aanwervingen plant. Ons cijfer ligt dus in de lijn van en zelfs iets hoger dan dat op Vlaams niveau. Verder zijn er ook cijfers over het percentage bedrijven dat een status quo aangeeft in hun personeelsbestand. Uit de barometer van Voka blijkt dat zes op de tien bedrijven (59%) in Vlaanderen een status quo voorzien voor hun personeelsbestand. Dit cijfer ligt beduidend hoger dan in onze regio, waar ongeveer 45% van de bedrijven een status quo in hun personeelsbestand aangeeft.”

Het ondernemersvertrouwen is sterk toegenomen ten opzichte van vorig jaar. 65% van de ondervraagde werkgevers heeft positieve verwachtingen voor 2016. Het zijn voornamelijk bedrijven uit de bouw en de industrie die zeer positief zijn in tegenstelling tot bedrijven uit de groot- & kleinhandel en transport & logistiek. “Dat bedrijven optimistisch zijn over de economische vooruitzichten betekent evenwel niet dat zij ook allemaal gaan aanwerven”, zegt Demol. “Van de bedrijven met positieve verwachtingen in 2016, plant ongeveer zestig procent extra aanwervingen. Een derde van deze bedrijven mikt eerder op een status quo en acht procent vreest ondanks de positieve verwachtingen, te moeten afslanken.”

Reageer op dit bericht

Sector
Onderneming
Personen

Gerelateerde berichten

Sector
Onderneming
Personen

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.

Asse, Halle
Asse

5 falingen

OPWIJK/ASSE/WEMMEL/VORST/HALLE - De ondernemingsrechtbank van Brussel heeft 4 bedrijven en een vzw failliet verklaard.  Lees meer