cevora Vanessa Plasría

Vanessa Plasría vervoegt directiecomité van Cevora

Cevora, de opleidingspartner voor 500.000 bedienden in 60.000 bedrijven, verwelkomt Vanessa Plasría (48) als nieuw directielid. Ze versterkt de organisatie met meer dan 20 jaar ervaring in Learning & Development. Plasría maakte tot voor kort deel uit van de HR-directie bij MIVB en was daarvoor actief bij onder andere B-post en FEMB, het opleidingsfonds voor bedienden uit de Brabantse metaalnijverheid. Met haar komst zal Cevora het opleidingsaanbod verder versterken en optimaliseren, en dat met een duidelijke focus op de noden van de bedrijven zelf.

Vanessa Plasría bekleedde in verleden diverse HR-sleutelposities, zowel bij een aantal bedrijven als langs de kant van de sectororganisaties. De rode draad in haar carrière: Learning & Development of kortweg L&D. In haar meest recente job als verantwoordelijke van de MIVB Academy, ontwikkelde ze een uniek leadership-model op maat van de vervoersmaatschappij. Bij Bpost stond ze in voor het ontwikkelen van competenties van het middle management in de sorteercentra. In elk van die jobs bleek de sleutel tot succesvolle L&D-acties te schuilen in ‘kennis van het terrein’ en in ‘samenwerking’.

“Ik ben bijzonder enthousiast om bij Cevora aan de slag te gaan”, zegt Plasría. “Opnieuw vanuit een sectororganisatie in contact staan met de bedrijven, geeft me energie. Nu ik zélf ook die bedrijfservaring heb, begrijp ik beter welke noden ondernemingen hebben. Mijn doel is om de juiste opleiding voor de juiste persoon op het juiste moment aan te bieden. Dit kunnen we als team enkel realiseren door nauw samen te werken, zowel onderling als mét de bedrijven. Ik leerde ondertussen mijn team kennen: stuk voor stuk competente en intelligente mensen. Als we allemaal samen luisteren naar de behoeften van de bedrijven, als al onze kennis en ervaring gedeeld wordt, als we snél kunnen schakelen en bijsturen waar nodig, dan ben ik ervan overtuigd dat we, ook in een veranderende arbeidsmarkt, opleidingen kunnen blijven aanbieden die écht impact hebben.”

Méér deelnemers in kwalitatieve opleidingen

Opleidingsonderwerpen als ‘Artificial Intelligence’ en ‘duurzaamheid’ bijvoorbeeld zijn heel actueel. Toch wil Plasría in haar nieuwe directierol de opleidingscatalogus niet zomaar uitbreiden met nieuwe cursussen.”Nieuwe inhoud is goed, op voorwaarde dat zowel bedrijven als werknemers er wat aan hebben. Uiteraard willen we bij CEVORA zoveel mogelijk werknemers en werkzoekenden opleiden, maar dat hoeft niet te betekenen dat we meer verschillende opleidingen moeten aanbieden”, klinkt het.

“Ik wil vooral de inhoud, de pedagogie en methodologie van de bestaande opleidingen optimaliseren. Ik wil dat deelnemers iets bijleren en dat zij én het bedrijf achteraf de vruchten plukken van de tijd de ze erin investeerden. Door op een ‘agile’ manier opleidingen te testen, te evalueren en bij te sturen waar nodig, kunnen we nóg meer kwaliteit bieden. Tot slot wil ik ook dat onze docenten en opleidingscoaches échte CEVORA-ambassadeurs zijn. Ook zij moeten opgeleid worden”, aldus Plasría.

Voor Olivier Lambert, directeur van Cevora, lijkt Plasría – die begin april in de luwte al haar opdracht bij Cevora aanvatte – de ideale persoon om Cevora’s missie te ondersteunen. “De arbeidsmarkt verandert voortdurend. De competenties die morgen nodig zijn, zijn niet dezelfde als die van gisteren. We zijn bijzonder verheugd met Vanessa in ons directieteam. Haar ervaring in Learning & Development zal van pas komen om het portfolio van opleidingen en begeleidingstrajecten voor werknemers en werkzoekenden binnen PC200 aan te passen aan de behoeften van die evoluerende arbeidsmarkt”, besluit hij.