Vijf burgemeesters verslikken zich in toekomstplannen Brussels Airport

REGIO - De vijf Noordrandgemeenten - Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel – tonen zich zeer kritisch tegenover de toekomstplannen van Brussels Airport. De burgemeesters willen een omgevingsvergunning die het verderzetten van de huidige concentratie onmogelijk maakt en oplegt dat er een eerlijke spreiding van de lawaaihinder komt, bijvoorbeeld via het opleggen van maximale frequenties van overvliegen.

In 2024 moet de milieuvergunning van de luchthaven verlengd worden. In het kader van die aanvraag maakte de luchthaven een ontwerp van Milieueffectenrapport (MER) op. Dit is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van de activiteiten van de luchthaven. Tegen 2032 wordt een groei verwacht naar ruim 32 miljoen passagier. De cargo zou verdubbelen van 500.000 ton in 2019 naar 1 miljoen ton in 2032.

LEES OOK. De toegangspoort naar Vlaanderen sluiten? Geen sprake van.

De Noordrandgemeenten wijzen er op dat de voorgestelde groeiplannen onrealistisch zijn en het sociaal en economisch draagvlak voor de luchthaven helemaal dreigt te verdwijnen als men vasthoudt aan de voorgestelde plannen.

Machelen, Grimbergen, Meise, Wemmel en stad Vilvoorde hebben samen dan ook een zeer kritisch advies verstrekt. De besturen komen tot de conclusie dat men zich op tal van onvolledige cijfers en onduidelijke prognoses baseert. “Het is daarbij heel merkwaardig dat de ‘onderraming’ van de cijfers steevast uitdagingen voor het milieu en de overlast voor de bevolking minimaliseert”, klinkt het bij de burgemeesters.

Onverteerbaar

“Dezelfde ‘slordigheid’ blijkt uit de vaststelling dat bepaalde neveneffecten van de voorspelde groei – zowel inzake passagiers als cargo – niet of nauwelijks in kaart worden gebracht”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit). “De groei zal echter onvermijdelijk leiden tot nog meer personen- en vrachtverkeer op de congestiegevoelige toegangswegen naar Zaventem zoals de E19 en de Ring en extra parkeerdruk in de wijde omgeving.”

Helemaal onverteerbaar voor de lokale besturen is het uitgangspunt dat de huidige werking van de luchthaven, inclusief de vliegroutes en de schema’s inzake dag- en nachtvluchten, onveranderd zal blijven. Het resultaat hiervan is dat vooral de avond- en nachtrust van de inwoners van de Noordrand in de toekomst nog meer verstoord zal worden.

Doof en blind

“Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat bij de voorbereiding van een nieuwe exploitatievergunning de luchthavenuitbater doof en blind blijft voor de rechtmatige en onderbouwde vraag om de overlast op een redelijke en solidaire manier te spreiden en het aantal nachtvluchten fors te verminderen. Je kan je de vraag stellen wat de Noordranders misdaan hebben. De gezondheid van onze inwoners is niet minder prioritair dan die van de inwoners van de Oostrand.”

Het voorliggende rapport minimaliseert volgens de burgemeesters ook de impact van het vliegverkeer op verschillende waardevolle groengebieden zoals Floordambos, Peutiebos, Hanssenspark, Tangebeekbos en park Drie Fonteinen.