Virgo+ krijgt kwaliteitslabel voor ondernemerschap in het onderwijs

virgoVijf Vlaamse scholen sleepten dit schooljaar het O&O-kwaliteitslabel ‘Vlajo Ambassadeurschool 2015’ in de wacht. Dit kwaliteitslabel wordt door Vlajo uit Heverlee jaarlijks uitgereikt aan scholen die uitblinken in ondernemerschapsonderwijs. Eén van die scholen is Virgo+ uit Vilvoorde. Die school neemt ondernemerschapsonderwijs mee op in het hele schoolbeleid, over alle studierichtingen en onderwijsniveaus heen. Ze hanteert een vakoverschrijdende O&O-benadering (Onderwijs & Ondernemen), investeert in ondernemende leerkrachten en bouwt structurele bruggen met het lokale bedrijfsleven via werkplekleren, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas en andere initiatieven. De Ambassadeurscholen hebben de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en zijn bereid om hun best practice te delen met andere onderwijsactoren.

"Slechts enkele scholen in Vlaanderen mogen dit label momenteel dragen", zegt Yves Exelmans, verantwoordelijke relatiebeheer bij Vlajo. "Voor het behalen van het Vlajo Ambassadeurslabel moet de school aan bepaalde criteria voldoen en moet ze een uitgebreid dossier samenstellen. Als de school op basis van dat dossier geselecteerd wordt, gebeurt de verdere selectie na het verdedigen en toelichten ervan voor een commissie. De school moet aantonen waar zij het verschil maakt om de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd te maken met en aanzet tot ondernemingszin." De commissie prees de doorgedreven ondernemersvisie van vijf scholen in de uitwerking van diverse projecten zoals binnen- en buitenschoolse activiteiten, leraars- en leerlingenstages, werkplekleren, (inter)nationale uitwisselingen binnen de ganse waaier aan studierichtingen die ze aanbieden.