Viviane Camphyn en Fallon Declerck

Viviane Camphyn neemt afscheid van Nelectra, Fallon Declerck is opvolger

Na twintig jaar aan het hoofd van Nelectra, de federatie voor de elektrosector, gaat Viviane Camphyn met pensioen. Ze geeft de fakkel door aan huidig directie-adviseur Fallon Declerck.

“De snelheid waarmee technologieën in onze sector evolueren is ongezien. Daardoor is het profiel van onze leden door de jaren heen gewijzigd. Onze federatie heeft deze veranderingen steeds op de voet gevolgd en haar werking ook voortdurend aangepast om haar leden te helpen, te ondersteunen en vooral ook te ontzorgen”, zegt Viviane Camphyn, die terugblikt op een carrière van 34 jaar binnen de sector.

In 1990 stond ze binnen Nelectra mee aan de wieg van het paritair vormingsfonds Vormelek, dat nu bestaat onder de naam Volta. Tot 2004 was ze er ook algemeen directeur. Na 2004 volgde ze toenmalig secretaris-generaal van Nelectra Roger Ost op als hoofd van de federatie.

Rechterhand wordt opvolgster 

Op 1 mei volgt Fallon Declerck haar voorgangster op. De juriste van opleiding kwam in 2015, na enkele jaren dienst als advocate, aan boord bij Electra als socio-economisch en juridisch adviseur. Later nam ze ook de taak van directie-adviseur op zich. Zo werd de de rechterhand van Viviane Camphyn en is de perfect geplaatst op haar op volgen aan het hoofd van de fedaratie.

“Ik heb me de eerste jaren vooral beziggehouden met de informatieverstrekking en adviesverlening aan de leden en gaandeweg heb ik ook mandaten opgenomen in tal van werkgroepen, commissies, bestuursorganen, … ", zegt Fallon. "Ik ben ook altijd nauw betrokken geweest bij de sectorale sociale onderhandelingen. Deze verschillende aspecten waren een ideale leerschool en een goede manier om de elektrosector door en door te leren kennen.”