Leuvense leegstand in detailhandel daalt verder. Foto hsb Leuvense leegstand in detailhandel daalt verder. Foto hsb

Vlaams-Brabant heeft laagste leegstandspercentage van alle provincies, maar op sommige plaatsen toch problematische situatie

Uit de nieuwe cijfers van databank Locatus voor de detailhandel blijkt dat Vlaams-Brabant het laagste leegstandspercentage heeft van alle Belgische provincies. Met Herent, Holsbeek en Roosdaal telt de provincie ook drie gemeenten in de top tien van gemeenten met het laagste leegstandspercentage. En Leuven staat in de top vijf van steden met meer dan 50.000 inwoners. Maar de cijfers zijn niet overal even rooskleurig.

“De stijgende leegstandscijfers zijn in België en per extensie in de omliggende landen de kop beginnen opsteken rond 2013 en zijn blijven stijgen”, zegt Ruben Van de Voorde van de dienst Economie van de provincie. “Deze opkomende leegstand valt voor een groot deel te wijten aan de opkomst van de e-commerce. De consument is zijn aankoopgedrag anders gaan organiseren en is steeds minder voor één of twee aankopen naar de handelskernen beginnen gaan. Dit heeft vooral een weerslag op kleinere handelskernen zoals bijvoorbeeld Tienen.”

In Tienen blijft de leegstand met elf procent nog steeds aan de hoge kant. “Die is problematisch te noemen”, zegt Ruben Van de Voorde. “Dit is dan ook een bijzonder aandachtspunt in het beleid van de komende jaren. Voor de gemeente Leuven zijn de cijfers dan weer goed. Ik begrijp dat dit gevoelsmatig anders kan zijn, omdat er de voorbije jaren in Leuven redelijk wat leegstand was. Maar Leuven heeft een sterke inhaalbeweging gedaan en heeft grote stappen gezet. Wel is het zo dat de leegstand in Leuven nog geclusterd is in bepaalde probleemzones, waardoor deze zichtbaarder wordt.”

(De tekst gaat verder onder de foto)

Leegstand in Tienen blijft aan de hoge kant. Foto VDT
Leegstand in Tienen blijft aan de hoge kant. Foto: VDT

Wortel en stok

“Waar we al in 2022 slaagden om een negatieve tendens om te keren, kunnen we nu vaststellen dat onze aanpak van leegstand jaar op jaar duurzaam is”, zegt Leuvens schepen van Handel, Johan Geleyns (CD&V). “We hanteren daarbij het principe van wortel en stok. Leegstaande panden en hun eigenaars volgen we kort op. Na één jaar komen ze in een register terecht, het jaar daarop betalen ze een aanzienlijke leegstandtaks, om gespeculeer met panden te voorkomen. Tegelijk zoeken onze diensten en de centrummanager actief mee naar invulling voor leegstaande panden. We leggen linken tussen panden en handelaars en moedigen eigenaars via de Popstart-formule aan om leegstaande winkelruimtes aan een lager tarief te verhuren aan startende ondernemers. Wie alle mogelijkheden links laat liggen en een pand bewust leeg laat staan, wordt bestraft. Op die manier pushen we eigenaars om kansen te geven en ondernemers om die te grijpen.”

Levendige handelskern

Volgens schepen Geleyns staven de Locatuscijfers dat het imago van Leuven als bruisende handel- en horecastad ondanks enkele crisisjaren overeind is gebleven. “De Leuvense handel en horeca is de motor van onze stad. Er is onze bewuste keuze om weinig baanwinkels en géén shoppingcentra toe te laten op Leuvense bodem, waardoor we over een levendige handelskern beschikken. De binnenstad blijft gegeerd, zowel voor starters als voor de grote namen, die de voorbije jaren allerminst vertrokken zijn. Via gebiedsgericht beleid zien we Leuvense winkelwandelstraten zoals de Diestsestraat, de Vital Decosterstraat en ook de Bondgenotenlaan heropleven. En we beschikken over veerkrachtige handelaars, die zich heel crisisresistent opstellen.”