ROYALS GROOT DEBAT GENT EUROPEAN YOUTH CAPITAL 2024

Voka Vlaams-Brabant pleit voor een Vlaamse en federale hervormingsregering

Voka -KvK Vlaams-Brabant vraagt de winnaars van de verkiezingen om snel onderhandelingen op te starten met het oog op de vorming van een Vlaamse en federale hervormingsregering. De verkiezingsuitslag maakt werkbare coalities mogelijk die 5 jaar lang stabiel kunnen besturen én hervormen. Ondernemingen rekenen op een ambitieus beleid dat ondernemerschap en groei versterkt en ondersteunt.

Er is maar één weg vooruit: de weg van hervormingen die de economie weer op het juiste spoor zet, vindt Voka -Kvk Vlaams Brabant. De werkgeversorganisatie vraagt regeerakkoorden op elk niveau die ondernemerschap versterken en ondersteunen. De competitiviteit van ondernemingen moet hersteld worden en er moet werk gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging, minder regeldruk en meer rechtszekerheid.

Op Vlaams niveau zijn doortastende hervormingen nodig in het onderwijs, de arbeidsmarkt, het welzijnsbeleid en op het vlak van omgeving en vergunningen. Federaal moet prioriteit gaan naar een echte pensioenhervorming, een fiscaliteit die werken beloont en innovatie stimuleert en een arbeidsmarktbeleid op maat van elke regio.

Een ambitieus industrieel beleid moet ondernemingen in staat stellen zich duurzaam in ons land te verankeren en investeringen aan te trekken. Ook op Europees niveau moeten daartoe hervormingen doorgevoerd worden. Competitiviteit en het garanderen van een gelijk speelveld moeten de leidraad worden van een nieuwe Europese Commissie.

Die hervormingsregeringen moeten er zo snel mogelijk komen, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka -KvK Vlaams-Brabant. “Er is geen tijd te verliezen. De begrotingssituatie noopt tot snelle actie. Werken moet meer lonen en de concurrentiepositie van ondernemingen moet versterkt worden. De komende 5 jaar moeten in het teken staan van noodzakelijke en diepgaande hervormingen op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt en de staatsstructuren. Laat ons nù hervormen voor morgen.”

Ook Unizo sluit zich daar bij aan. “De uitdagingen zijn te groot en dringend om tijd te verspillen. Zo staan we met z’n allen te veel en te lang stil", zegt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “We hopen hopen op stabiele en ondernemersvriendelijke regeringen. Belangrijk is dat we geen maanden tijd verliezen en er snel die stabiliteit komt”, besluit ze.