Securitas_car

Waarom Securitas als enige beveiligingsbedrijf ontsnapt aan monsterboete

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft drie bedrijven voor meer dan 47 miljoen euro aan boetes opgelegd wegens kartelafspraken in de private beveiligingssector. Maar Securitas, met hoofdzetel in Diegem, moet als enige die boete toch niet betalen.

Drie bedrijven – Securitas, G4S en Seris – hebben zich schuldig gemaakt aan kartelafspraken, van 2008 tot 2020. Zo pasten ze minimale uurtarieven toe voor hun bewakingsagenten. In de sector van de beveiliging vormen de tarieven van de agenten de grootste kosten. Ze maakten ook afspraken over de toewijzing van aanbestedingen en contracten. En er waren ook afspraken om geen werknemers van elkaar aan te werven.

Het gaat volgens de Belgische Mededingingsautoriteit om “zware en langdurige kartelafspraken” ten nadele van de klanten van de beveiligingssector en de gehele economie.

De boetes zijn dan ook navenant: meer dan 47 miljoen euro. Securitas krijgt in het kader van een clementieregeling vrijstelling van boete, omdat het als eerste bewijsmateriaal overhandigde en hielp bij het onderzoek. G4S krijgt in die clementieregeling een verminderde boete van 35,9 miljoen euro. Dat is bijna een evenaring van de recordboete die verscheidene supermarkten in 2015 kregen van de BMA voor prijsafspraken met leveranciers. Seris krijgt een verminderde boete van 11,2 miljoen euro. De drie bedrijven erkennen hun deelname aan het kartel en hebben een schikking aanvaard.

Het ging om grote bewakings- en beveiligingscontracten in ons land. Er is onder meer sprake van contracten bij Defensie en ook bij de NAVO.

De zaak kwam aan het licht in februari 2020. Dat leidde in maart 2021 tot het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet als CEO van bpost. Voor hij bij bpost aan de slag ging, was Van Avermaet CEO van G4S. Door de kartelzaak bij G4S verloor hij de steun van de raad van bestuur bij het postbedrijf.

Overigens loopt er in de Verenigde Staten nog een rechtszaak tegen Van Avermaet wegens de prijsafspraken toen hij CEO was van G4S. Dat komt omdat Amerikaanse klanten van het bedrijf in België benadeeld werden. Op de rol van de federale districtsrechtbank in Washington D.C. staat de zaak tegen hem op de agenda voor 24 maart 2025.

De BMA zegt tenslotte dat elf natuurlijke personen om immuniteit van vervolging hebben verzocht en dat ook hebben verkregen. Er loopt nog een procedure bij de BMA tegen één persoon. Het zou gaan om Van Avermaet. De voormalige G4S-CEO zou immers niet om immuniteit van vervolging hebben verzocht.

In een reactie bevestigt Securitas de schikking met de mededingingsautoriteit en wijst het bedrijf erop dat het immuniteit heeft gekregen door de zaak onder de aandacht van de autoriteit te brengen. “De zaak werd jaren geleden volledig geremedieerd en we blijven ijverig werken om onze normen en waarden hoog te houden”, aldus Securitas.