Voka Brugge 24 OOSTKAMP -- Voka West-Vlaanderen Brugge / Dieter Coussée en Xavier Vanneste (foto Davy Coghe)

130 Brugse topbedrijven luiden de alarmbel en vragen met aandrang meer ruimte om te ondernemen

BRUGGE - In een soort van Open Brief claimen 130 bedrijven uit de regio Brugge, in samenwerking met Voka West-Vlaanderen, meer ruimte om te ondernemen. Het schrijven laat geen ruimte open voor speculatie, de boodschap is overduidelijk en pertinent. "Het is geen vijf voor twaalf maar nu al vijf nà twaalf", zeggen de Brugse regiovoorzitter van Voka Xavier Vanneste (rechts op de foto) en kaderlid Dieter Coussée. "Al vele tientallen jaren is er niet één hectare voor bedrijvigheid bij gekomen." 

Wat zou een land, regio of gemeente zijn zonder ondernemers en bedrijven? De 130 Brugse ondernemers zeggen het klaar en duidelijk. "Als ondernemer creëren wij jobs en toegevoegde waarde en dragen wij op die manier elke dag opnieuw bij aan de welvaart en het welzijn van onze maatschappij", luidt de niet mis te begrijpen boodschap. "Er is echter meer dan enkel dit economische aspect. Bedrijven brengen mensen samen, mensen leren er nieuwe dingen, er worden vernieuwende producten en diensten gemaakt, onderzoekers ontwikkelen er dingen om het leven van mensen makkelijker te maken, enzovoort. De invloed die bedrijven op de samenleving hebben is bijgevolg heel wat breder dan louter jobcreatie of een grote bijdrage tot het BBP van een land. Ondernemingen vormen een onmisbare schakel, zowel op Belgisch, Vlaams als lokaal niveau."

Bedrijven zorgen voor welvaart en zoveel meer

Het moet dan ook de ambitie zijn dat bedrijven kunnen blijven groeien en bloeien, zodat hun maatschappelijke rol kan voortduren. Maar, er is een grote maar. Deze groei staat onder druk.

En dan hebben we het voor één keer niet over de moeilijke zoektocht naar nieuwe medewerkers, de hoge belastingdruk of de stikstofproblematiek", zo gaat de Open Brief verder. "Het gaat over iets anders dat even essentieel is: er is werkelijk geen plek meer voor ons. Geen plaats. Geen ruimte meer op bedrijventerreinen. Laat staan dat er nieuwe bedrijventerreinen zouden bijkomen, iets dat wij nochtans brood- en broodnodig hebben. Zonder bedrijventerreinen geen bedrijven, en zonder bedrijven geen jobs en geen pensioenen."

De 130 Brugse bedrijven komen uit de meest diverse sectoren van het economisch weefsel. "In tegenstelling tot sommige
clichés over toerisme en horeca, kennen wij een zeer divers en dynamisch economisch weefsel", aldus de opstellers van de brief. "Van grote multinationals tot lokale KMO’s, van jonge techbedrijven over gevestigde waarden in de voedingssector,
maakindustrie of dienstenbedrijven. En dan hebben we nog niet gesproken over de haven van Zeebrugge, die heel
wat maritieme en andere activiteiten genereert."

Vijf na twaalf

De Open Brief eindigt met het luiden van de alarmklok. "Het is hier al vijf na twaalf", aldus Voka regiovoorzitter Xavier Vanneste. "West-Vlaanderen is de provincie waar de nood aan nieuwe bedrijventerreinen het meest acuut is van heel Vlaanderen. Binnen West-Vlaanderen spant het het meest in de regio rond Brugge. Een paar jaar geleden heeft de overheid berekend dat er in de economische subregio Brugge een nood is van 143 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen. Nergens elders is de nood zo hoog. Maar al vele tientallen jaren is er niet één hectare voor bedrijvigheid bij gekomen. Nochtans kunnen wij, met de hand op het hart, stellen dat op vandaag deze nood nog altijd even groot is. Een wankel lichtpuntje: recent startte het West-Vlaamse
provinciebestuur nog maar eens een planinitiatief op waarbij men op zoek gaat naar locaties voor maximum 61 hectare aan bedrijventerreinen in onze regio. Het is hoogdringend dat dit initiatief deze keer wel tot een goed einde kan gebracht worden. Er is hier namelijk geen morzel vrije grond meer in aanbod voor een bedrijf dat wil bouwen of uitbreiden. Laat staan dat een bedrijf van buitenaf zich hier zou willen vestigen, ho maar. Return to sender. Kjirdekiwere."

Bruges-la-Morte?

"Het is een drama", zo gaat de boodschap verder. "Jonge ondernemers die een bedrijf willen bouwen kunnen zich hier niet vestigen, terwijl bestaande familiale bedrijven of multinationals de grootste moeite hebben om zich verder te ontwikkelen. En natuurlijk staan wij open voor hoger en compacter bouwen, voor duurzame en innovatieve bouwconcepten, maar de grond moet er wel eerst zijn."
Een nieuw stadion voor Club Brugge zit ondertussen in de pijplijn en ook voor Cercle Brugge voorziet men tot 20
hectare voor een nieuw eigen stadion, zo stellen de ondernemers tot slot nog vast. "De natuur wordt evenmin vergeten: zo is er de laatste jaren in Brugge minstens 172 hectare aan natuur en bos bijgekomen", staat nog te lezen in de Open Brief. "Maar inzake bedrijventerreinen is er in al die jaren niets geconcretiseerd. Wij pleiten daarom voor een evenwichtiger beleid waarbij er ruimte is voor bedrijven die zich hier willen vestigen of die willen groeien. Beste politici, op gelijk welk bestuursniveau, het is tijd dat u er werk van maakt. U speelt met de welvaart van onze regio. En eigenlijk van heel West-Vlaanderen, want onze collega-ondernemers in de rest van de provincie kampen met dezelfde problemen. Zorgen voor een evenwicht tussen natuur en bedrijvigheid betekent niet enkel meer bossen en polders, maar ook meer ruimte om te ondernemen. We zien nu al dat heel wat West-Vlaamse bedrijven wegtrekken naar andere provincies en Noord-Frankrijk. Roep dus een halt aan deze uittocht en zorg dat wij ook in de toekomst
onze bijdrage aan het maatschappelijk belang kunnen blijven uitoefenen. Niemand zit te wachten op een heruitgave
van “Bruges-la-Morte”, toch?"