Rapsaet Sofie

20 producenten van bouwmaterialen willen grenzen verleggen inzake circulaire economie

KORTRIJK - Een 20-tal producenten van bouwmaterialen - de meerderheid afkomstig uit West-Vlaanderen- tekende donderdag present om ondergedompeld te worden in de circulaire economie. De bedrijven in kwestie hebben een groot engagement op vlak van duurzaamheid. Het initiatief komt van de partners in het Living Lab MASCO, een door Vlaio gesteund project.

Het partnerschap wil ingaan tegen de lineaire economie waarbij bouwmaterialen één maal gebruikt worden, en nadien worden gedumpt. Daarom werken materiaalproducenten (Juunoo, NNOF), vastgoedspelers (ION), banken (Triodos), impactinvesteerder (Piet Colruyt met Impact House), juristen (Tack51 en KUL) en duurzaamheidsexperten (SuReal en SURA) samen rond de oprichting van een Materials-as-a-Service Company. En MASCO staat in voor de voorfinanciering, terugname en het opnieuw in de markt zetten van circulaire bouwmaterialen.

Zo'n 80% van de milieu-impact van een product wordt in de ontwerpfase bepaald. Enkel als materialen ontworpen worden in functie van hergebruik, kunnen deze op een rendabele manier worden aangeboden met een terugname overeenkomst of via een leasingcontract. Tijdens de workshop kregen de deelnemers aan de hand van een rekenmodel inzicht in de circulaire waarde van hun product, en ontdekten ze hoe economische voordelen gecreëerd worden door de circulariteit van het materiaal te optimaliseren. Deelnemers waren producenten van plafonds, vloeren, tapijten, technieken, houten constructies, …

Concrete duurzaamheidsprojecten

SURA Impact was de trekker van het initiatief en zet volop in op de circulaire economie. Sofie Rapsaet richtte het bedrijf op in 2020 met als ambitie om bedrijven bij te staan in de duurzame transitie. Samen met een team van 4 experts heeft SURA heel wat kennis in huis. Circulariteit is voor veel bedrijven een sleutelelement in hun duurzame strategie, iets waarvoor verschillende bedrijven beroep doen op de expertise van SURA.

Het bureau zet in op een concrete, onderbouwde en projectmatige aanpak van duurzaamheid. Dankzij grondige kennis van overheidssubsidies, krijgen duurzame acties vaak de nodige duw in de rug. Tijdens economisch uitdagende periodes verdwijnt duurzaamheid vaak naar de achtergrond. Ook is het thema vaak te vaag en moeilijk te bevatten. Bedrijven worden om de oren geslagen met aankomende wetgeving en vragen vanuit de markt. SURA zet projecten op die directe impact genereren en de basis vormen voor een duurzaamheidsstrategie op langere termijn.

Circular Value Institute

Samen met Chris Van de Voorde van het snelgroeiende Juunoo werd in het kader van het MASCO project het ‘Circular Value Institute’ gelanceerd. Vanuit dit instituut wordt de kennis gedeeld rond circulaire waarde en circulaire business modellen.

Ook kunnen bedrijven er terecht voor begeleiding bij hun transitie naar de circulaire economie. Het instituut wordt overigens gesteund door de Circular Building Coalition, waar onder andere de gerenommeerde Ellen MacArthur Foundation deel van uitmaakt.

info: Meer informatie kan je terugvinden op www.circularvalueinstitute.com