Arbeidsmarkt

95 procent van de West-Vlaamse schoolverlaters vindt binnen het jaar werk

KORTRIJK - De VDAB heeft zijn jaarlijkse schoolverlatersrapport bekend gemaakt. De cijfers ogen goed, zeker voor West-Vlaanderen. In onze provincie vindt, op 5 procent na, bijna iedereen die de schoolbanken verlaat werk binnen de twaalf maanden.   

Het nieuwe schoolverlatersrapport van VDAB leert dat van de 11.310 West-Vlaamse jongeren die in 2020 de school verlieten, één jaar later slechts 5,6% werkzoekend was. Hiermee doet onze provincie het duidelijk beter dan het Vlaams gemiddelde van 6,6%. Dat percentage lag in de afgelopen 10 jaar nooit lager.
De onderzochte jongeren betraden de arbeidsmarkt tijdens de vroege coronacrisis, in een economisch onzekere periode met een stijgend aantal werkzoekenden en een sterk dalend aantal vacatures. Deze omstandigheden waren niet gunstig voor de schoolverlaters die op zoek gingen naar een eerste job. Maar de Vlaamse arbeidsmarkt herstelde zich behoorlijk snel, aldus de VDAB. Vanaf maart 2021 kende het aantal ontvangen vacatures bij VDAB een spectaculair herstel. Amper een jaar na het uitbreken van de coronacrisis kwamen er meer jobs bij dan dat er verdwenen, een ongeziene netto groei van banen. Tegelijkertijd daalde het aantal werkzoekenden zonder werk. De krapte op de arbeidsmarkt van voor de coronacrisis was helemaal terug en werd nijpender.
Dit weerspiegelde zich in een zeer laag aandeel werkzoekende schoolverlaters: 5,6% in West-Vlaanderen, een daling met 3,2 procentpunt tegenover het vorig rapport (Vlaanderen: 6,6%, -3,4 procentpunt).

Hoe hoger geschoold, hoe meer kansen

Opnieuw blijkt dat hoe hoger geschoold de schoolverlater is, hoe lager de kans om na een jaar werkzoekend te zijn. Van alle West-Vlaamse schoolverlaters die in 2020 ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betraden, was 27,4% na een jaar nog werkzoekend. Van de schoolverlaters met een diploma secundair onderwijs was 6,3% een jaar later werkzoekend. Van de schoolverlaters met een hoger diploma was slechts 2% na een jaar werkzoekend.
De VDAB merkt nog op dat er al al jaren een groot tekort bestaat aan verzorgend personeel, in de eerste plaats aan verpleegkundigen en zorgkundigen. Schoolverlaters uit een zorgopleiding stroomden dan ook vlot uit naar werk. Gemiddeld was slechts 3% van de jongeren met een zorgdiploma een jaar later werkzoekend.  Het werkzoekendenpercentage van schoolverlaters met een zorgdiploma, zowel op BSO3, TSO3, HBO, PBA als op masterniveau, ligt duidelijk lager dan het gemiddelde van het desbetreffende niveau.

Minst werkzoekende schoolverlaters in West-Vlaanderen

Duidelijk is dat in West-Vlaanderen de aansluiting van de schoolverlaters met de arbeidsmarkt het vlotst verloopt. Het percentage van alle schoolverlaters dat een jaar later op zoek is naar werk, bedraagt slechts 5,6%, het laagste cijfer van alle provincies. Dit percentage ligt bij de jongens (7%) duidelijk hoger dan bij de meisjes (4,2%). Ter vergelijking: in 2020 (midden de coronacrisis) bedroeg het percentage schoolverlaters dat na 1 jaar werkzoekend was, nog 8,8%. In de jaren vóór corona draaide dit cijfer rond de 7,5%.

De werkzoekenden percentages van de schoolverlaters liggen in de centrumsteden Kortrijk (6,4%), Brugge (6,2%) en Roeselare (6%) dicht bij elkaar. Enkel in Oostende ligt dit percentage met 11,1% een stuk hoger. Dit heeft te maken met het feit dat Oostende van alle centrumsteden in Vlaanderen, op Genk na, het hoogste aandeel ongekwalificeerde schoolverlaters heeft (12%).