abvv

ABVV maakt rekening van 25 West-Vlaamse topbedrijven

KORTRIJK - De socialistische vakbond ABVV heeft de rekeningen van de 25 grootste West-Vlaamse bedrijven gemonsterd. Op basis daarvan worden nieuwe loon- en andere eisen op tafel gelegd. Volgens het ABVV verloren de Belgische werknemers in het algemeen 2,3 procent aan koopkracht. Daarom eist ze haar deel van de koek. Voka West-Vlaanderen heeft bedenkingen over de hele lijn. 

De afgelopen jaren werden werknemers getroffen door een hele waslijst aan besparingsmaatregelen door de regering Michel, aldus de vakbond in een persmededeling. "Mede door de indexsprong, lage loonstijgingen, stijgende elektriciteit- en waterfacturen, afbouw van openbare voorzieningen, komen veel gezinnen steeds meer in de problemen om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen” vertelt Erik Van Deursen, provinciaal secretaris van het ABVV. "Daarnaast is er de Jobdeal van de regering, waarin een reeks maatregelen zitten die het opnieuw gemunt hebben op de koopkracht van de werknemers. Hierbij verwijzen we naar de plannen die er zijn om de barema-anciënniteit af te schaffen en de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Reken ook niet op een loonstijging, want de regering legt de lonen de komende jaren aan banden met de loonwet. Een eerste inschatting leert dat er simpelweg geen onderhandelingsmarge zal zijn voor 2019-2020."

Nationale actiedag

Voor onze provincie analyseerde het ABVV de rekeningen van de top 25 West-Vlaamse bedrijven. "Het afgelopen boekjaar zagen die hun omzet stijgen met 9.87%, goed voor zo’n 1.352.399.602,64 euro", laat het ABVV verstaan. "Hun winst steeg met 7.1%, in totaal 611.963.103 euro. Stel dat we iedere werknemer in die bedrijven hun loon met 3% doen stijgen, dan kost dit die werkgevers ongeveer 60 miljoen euro, net geen 10% van hun totaal gemaakte winst. We mogen dus zeker concluderen dat een compensatie voor het geleden koopkrachtverlies de concurrentiepositie van de grote West-Vlaamse bedrijven niet onder druk zet én dat er wel nog genoeg onderhandelingsmarge is om de komende onderhandelingen voor een Interprofessioneel Akkoord (IPA) te voeren."

Deze week nog, op 14 december, organiseert het ABVV een nationale actiedag. Naast piketten en sensibiliseringsacties aan en in bedrijven organiseert het ABVV West-Vlaanderen nog vijf publieke acties verspreid over de hele provincie.

Voka roept op tot realiteitszin

Bert Mons, topman van Voka West-Vlaanderen, fronst de wenkbrauwen bij de eisen van het ABVV. "Het begint al met de pensioenen: er is een consensus dat we allemaal langer moeten werken", aldus Mons. "De stelling in verband met de koopkracht wordt formeel tegengesproken door de cijfers van de NBB en van het Federaal Planbureau die stellen dat de koopkracht de voorbije jaren vooral is gestegen. Wat een IPA (interprofessioneel akkoord) betreft: de onderhandelingen moeten nog starten en in de loonwet zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt. We wachten nu op de berekeningen van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven (CRB) om te zien of er al dan niet marge is voor loononderhandelingen. De CRB bepaalt dat en niet het ABVV. Mag ik er finaal ook op wijzen dat de winsten van vandaag, de investeringen zijn van morgen en de jobs van overmorgen. En dat lossen we in met 165.000 nieuwe jobs over 4 jaar waarvan heel veel in West-Vlaanderen. Voka roept de vakbonden op de sociale acties niet te laten uitdijen tot ongecontroleerd protest en de regels van het sociaal overleg te volgen."