telenetscreenshot

Administratieve lasten voor ondernemingen gestegen, gedaald voor zelfstandigen

De kosten van de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen wordt geraamd op 5,03 miljard euro in 2022, goed voor een stijging van 32 procent ten opzichte van 2020. In 2020 waren de kosten nog met 36 procent gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt dinsdag uit een studie van het Federaal Planbureau. Voor zelfstandigen zijn die kosten gedaald.

De toename in de kosten van de administratieve lasten voor ondernemingen wordt verklaard door de stijgende kosten voor kleine en vooral middelgrote ondernemingen. Voor grote ondernemingen zijn de kosten tussen 2020 en 2022 met 20 procent gedaald. Het merendeel van de totale kosten van de administratieve lasten komt echter voor rekening van de kleine ondernemingen, die in België de grootste groep vormen.

Wat de regelgeving betreft, dragen de tewerkstellingsregelgeving (40 procent) en de fiscale regelgeving (39 procent) het meest bij aan de administratieve lasten voor ondernemingen tussen 2020 en 2022. De stijging van de totale kosten in die periode wordt verklaard door de stijging van de interne en externe kosten.

De kosten van de administratieve lasten voor zelfstandigen worden geraamd op 0,96 miljard euro in 2022, goed voor een daling van 16 procent ten opzichte van 2020. In 2020 waren de kosten nog met 32 procent gestegen ten opzichte van 2016. Sinds 2000 zijn de gemiddelde kosten voor zelfstandigen telkens lager dan de gemiddelde kosten per werknemer van kleine ondernemingen. Het verschil tussen deze twee neemt in 2022 af, zoals al het geval was in 2020, merkt het Federaal Planbureau nog op.

De daling van de totale kosten voor zelfstandigen is toe te schrijven aan de daling van de kosten van de fiscale administratieve lasten, terwijl de administratieve lasten voor de milieuregelgeving gestegen zijn tussen 2020 en 2022.

Topprioriteit

In een reactie vraagt ondernemersorganisatie Unizo de volgende regeringen "om van administratieve vereenvoudiging een topprioriteit te maken". Unizo wil naar "een gezonde relatie tussen de belastingadministratie en ondernemers, waarbij wederzijdse communicatie en vertrouwen centraal staan" en pleit voor "een fiscaal charter met afspraken met het oog op controles". De bestaande regeldruk moet worden afgebouwd, nieuwe regeldruk moet worden vermeden. Onder meer parlementsleden moeten toezien op kwaliteitsvolle regelgeving, besluit Unizo.

Volgens het VBO, de grootste werkgeversfederatie van het land, bevestigt het Planbureau wat op het terrein al te horen is. "Bedrijven signaleren onder meer dat de administratieve complexiteit rond loonadministratie en rapporteringsverplichtingen (in fiscaliteit maar ook daarbuiten) toeneemt", zegt VBO-topman Pieter Timmermans. "Daarnaast kunnen de ondervraagde bedrijven nauwelijks een vereenvoudigingsinitiatief opnoemen dat de voorbije jaren een positieve impact heeft gehad. Naast een directe loonkostenhandicap zijn we met de administratieve rompslomp ook een indirecte handicap aan het opbouwen."