Industriemuseum

Agoria, essenscia, Fevia en Fedustria sporen politici aan tot beleid pro industrie

KORTRIJK - Vier belangrijke federaties hebben in een open brief de politiek opgeroepen om grondig huiswerk te maken van een ondernemersvriendelijk industrieel beleid. De ondertekenaars zijn de 4 algemeen directeurs van de grootste industriële sectorfederaties: Jolyce Demely (Agoria Vlaanderen - technologie), Ann Wurman (essenscia Vlaanderen - chemie en life sciences), Karla Basselier (Fedustria – textiel, hout en meubel) en Nadia Lapage (Fevia Vlaanderen - voeding).

De verkiezingen zijn achter de rug. De kiezer heeft de kaarten door elkaar geschud. De mogelijke combinaties liggen nu duidelijk op tafel. Politici zetten zich in om snel werk te maken van solide coalities, zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. De economische uitdagingen vereisen een dringende beleidsfocus mét lange termijnvisie op de industrie.

Fundamentele pijlers

De Vlaamse industrie is een fundamentele pijler voor onze welvaart en werkgelegenheid, zo stelt het viertal. Ze bepaalt bovendien de aantrekkelijkheid van Vlaanderen – en bij uitbreiding België – als investeringsregio. Zo is de industrie goed voor bijna een kwart van alle bedrijfsinvesteringen en zowat de helft van alle investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Grote, middelgrote en kleine bedrijven vormen samen het industrieel weefsel  en bieden jobs aan ruim 1,1 miljoen mensen. “Laten we ook  niet vergeten dat we onze welvaart voor een groot deel te danken hebben aan de wereldwijde export, waarvan 1 op de 3 jobs in Vlaanderen afhankelijk is”, zo stelt de open brief. “Er staat dus heel wat op het spel. Zeker nu de Nationale Bank van België een groeivertraging ziet op het vlak van bedrijfsinvesteringen en onze export marktaandeel verliest op de internationale markten. Intussen draait de wereld door. Een groeiend protectionisme, in combinatie met geopolitieke instabiliteit, diepgaande marktverstoringen, en een steeds complexere regelgeving vormen de grootste bedreigingen voor een duurzame toekomst van onze industrie. Hoog tijd voor politieke daadkracht om op alle politieke niveaus een ambitieus industriebeleid uit te tekenen en uit te voeren.”

Vanuit de industrie reiken we daarom een stevige hand aan de politiek voor een constructieve samenwerking en dialoog, aldus de vier toppers van de sectoren. Een eerste stap daartoe is al gezet met het ‘Toekomstpact voor de Vlaamse industrie’ dat de vorige Vlaamse regering heeft afgesloten met de 4 grootste Vlaamse industriefederaties (Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen). Dit gebeurde  op 23 maart  tijdens de eerste Vlaamse Industrietop, georganiseerd in het kader van het slotfestival van Flanders Technology & Innovation.

Met deze ambitieuze engagementsverklaring zetten overheid en industrie samen de lijnen uit voor een daadkrachtig Vlaams industriebeleid, dat de juiste randvoorwaarden creëert om in Vlaanderen en Europa de industrie van de toekomst verder uit te bouwen. Het Toekomstpact definieert concrete engagementen in 5 domeinen. Dit zijn de 5 bouwstenen voor een sterke en duurzame industrie:

  1. Concurrentievermogen en internationale handel
  2. Investeringen en rechtszekerheid
  3. Innovatie
  4. Talent
  5. Energie, klimaat en circulaire economie

Coherent beleid

Een coherent industrieel beleid op diverse beleidsniveaus kan onze Vlaamse industrie verder doen groeien door het internationale concurrentievermogen te versterken, investeringen aan te trekken en meer talent aan te boren. Het moet toelaten dat bedrijven kunnen opereren en investeren binnen een werkbaar, rechtszeker en voorspelbaar beleidskader, waarin innovatie en talent alle kansen krijgen en we samen de omslag kunnen maken naar een competitieve CO2-arme en circulaire industrie.

“Wij zijn dan ook overtuigd dat een toekomstgericht en offensief industriebeleid in alle regeerakkoorden een integraal hoofdstuk dient te zijn”, zo luidt de conclusie in de open brief. “De eerste fundering is gelegd via het ‘Toekomstpact voor de Vlaamse industrie’. Laten we nu snel samen verder bouwen op deze fundamenten binnen het Vlaams Industrieforum, het structureel overlegplatform tussen de Vlaamse regering en de 4 industriefederaties. Dat is in het belang van een sterke en veerkrachtige industrie,  van kwaliteitsvolle jobs en topinnovaties, maar vooral in het belang van onze welvaart.”

foto: Museum Industrie (archief)