Barco buildings-offices-kortrijk-barco-1

Barco laat stijgende winst zien en stabiele omzet

KORTRIJK - Barco heeft zijn jaarresultaten van 2023 bekend gemaakt. Meevallende cijfers. De omzet blijft stabiel (misschien hadden beleggers meer verwacht) en de winst klimt mooi naar nieuwe hoogte. De CEO's An Steegen en Charles Beauduin zijn voldaan: “Het herstel van de de pandemie in China verliep trager dan verwacht, en de healthcare-markten bleven onder de verwachtingen, deels door hoger dan normale voorraden bij de klanten. Anderzijds presteerde de entertainment-divisie zeer sterk, en won meeting experience marktaandeel. Onze investeringsstrategie werkt wel degelijk."

 

De omzet bedroeg 1 miljard en 50,1 miljoen euro, en is daarmee in lijn met vorig jaar. Het aantal bestellingen voor 2023 lag iets hoger dan in 2022. Dit resultaat werd gedreven door entertainment, waar de vraag naar laserprojectoren voor cinema en andere toepassingen sterk toenam, gevolgd door enterprise (denk aan Click Share, waar nu een nieuwe versie van op komst is. Healthcare kende dan weer een daling, vooral in Noord- en Zuid-Amerika.

Omzet per divisie – sterke omzet in Entertainment, Healthcare achterop

In healthcare namen zowel de bestellingen als de omzet met double-digit cijfers af tegenover 2022. Dat de klanten hoge voorraden aanhouden verklaart grotendeels die positie.

Enterprise kende dan weer een sterke vraag voor zowel meeting experience als voor large video wall-oplossingen, met 8% meer bestellingen jaar op jaar. De omzet voor deze divisie kende niettemin ook een daling met 4%. Meeting Experience evenaarde bijna het sterke resultaat van vorig jaar door marktaandeel te winnen in een zwakke corporate markt. De bestellingen en omzet voor Large Video Walls namen toe naar het einde van het jaar. De business unit voerde haar nieuwe strategie uit met de nadruk op control room-installaties die steeds meer software gedreven zijn.

Entertainment bouwde verder op het sterke momentum dat begon in de tweede helft van 2022, toen de verstoringen in de toelevering grotendeels afgelopen waren. De omzet steeg met 15% jaar op jaar, met een sterke bijdrage van cinema. De vernieuwingsgolf van laserprojectoren is volop aan de gang. Bioscopen investeren wereldwijd in superieure beeldkwaliteit en verlagen tegelijk hun totale cost of ownership. Ook 'Immersive Experience' groeide verder onder impuls van simulatie, image processing, en projectoren voor vaste installaties, wat resulteerde in een recordomzet voor deze business unit.

Winstgevendheid en vrije kasstroom – aanzienlijke verbetering van brutomarge en EBITDA

In 2023 verbeterde de brutowinstmarge met 2,8 procentpunten jaar-op-jaar, en bereikte een historisch record van 41,8% dankzij een gunstige productmix met meer (embedded) software in alle productlijnen. De grootste toename van de brutowinstmarge werd behaald in entertainment. De verstoringen in de toelevering die de activiteiten in 2022 bemoeilijkten waren daar niet langer aanwezig.

De EBITDA-marge bereikte 13,6% voor het volledige jaar, een stijging met 1,6 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. Dit weerspiegelt de sterke verbetering van de brutowinstmarge in combinatie met een strikte kostenbeheersing, en dit in een macro-economische omgeving waar de inflatie hoger bleef dan de historische niveaus van de afgelopen decennia. De EBITDA-marge kende doorheen het jaar een geleidelijke verbetering, van 12,5% in de eerste jaarhelft tot 14,6% in de tweede jaarhelft.

De vrije kasstroom voor 2023 bedroeg 38,0 miljoen euro, tegenover 13,1 miljoen euro in 2022. De gerealiseerde netto operationele vrije kasstroom bedroeg 100,8 miljoen euro versus 31,5 miljoen euro in 2022.

CEO's tonen zich positief

In lijn met de uitvoering van de strategie verdubbelde Barco zijn de investeringsuitgaven ten opzichte van vorig jaar, met inbegrip van investeringen in de nieuwe fabrieken en in het cinema-as-a-service-model.

"Ondertussen hebben we belangrijke stappen gezet in de uitvoering van onze strategie: we openden nieuwe fabrieken, zetten een vereenvoudigde organisatie op en investeerden verder in innovatie", laten de beide CEO's weten in een reactie. "Het is mooi om te zien dat Barco de vruchten plukt van deze inspanningen, zoals wordt aangetoond door de aanzienlijke verbeteringen in de brutowinst en de EBITDA-marge. Hoewel voor 2024 de macro-economische en marktomstandigheden onzeker blijven, gaan we uit van een terugkeer naar genormaliseerde voorraadniveaus bij onze klanten, en plannen we tal van nieuwe product introducties in de loop van het jaar. Het management verwacht een omzet voor het jaar die in lijn ligt met 2023, met een geleidelijke jaar-op-jaar stijging vanaf het tweede kwartaal. Vanaf 2025 verwachten we omzetgroei op jaarbasis te hervatten."