Barco hoofdgebouw maquette

Barco legt fraaie halfjaarcijfers voor, maar de beurs straft af

KORTRIJK - Het Kortrijkse en beursgenoteerde hightech bedrijf Barco heeft een behoorlijk goed halfjaarrapport voorgelegd. De door co-CEO's Charles Beauduin en An Steegen uitgestippelde koers blijkt de juiste te zijn. Op de beurs kreeg Barco woensdag niettemin zware klappen (op een bepaald ogenblik - 15 procent) en dat omwille van twee redenen: de trager dan voorziene groei in China en de tijdelijke afwezigheid (wegens ziekte) van de visionaire en begeesterende CEO Charles Beauduin.   

Barco heft zijn resultaten bekend gemaakt voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2023. Zo goed als alle parameters neigen richting hemel, maar de beurs erkende dat niet en stuurde het aandeel richting hel.

De bestellingen waren in de eerste jaarhelft goed voor 541,1 miljoen euro, een stijging met 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Het orderboek bedroeg 505,8 miljoen euro, 9,3 miljoen euro meer dan eind 2022. De omzet voor 1H23 bedroeg 520,9 miljoen euro, een stijging met 10% ten opzichte van 1H22. De EBITDA voor 1H23 bedroeg 65,0 miljoen euro, of 12,5% van de omzet ten
opzichte van 9,8% van de omzet in 1H22.

De omzetprestaties variëren per divisie. De groei werd vooral gestimuleerd door de business unit 'Entertainment', want + 43 procent. De divisie 'Healthcare' scoort ietsje lager dan vorig jaar. In de tak 'Enterprise' stijgt de omzet met 4 procent.

Strategische bijsturing

Charles Beauduin (nog een tijdje buiten strijd) en An Steegen verklaren zich zeer verheugd met de halfjaarresultaten. "We hebben voldaan aan de bijzonder sterke vraag in de Entertainment-markten", luidt de boodschap. "ClickShare blijft sterk presteren dankzij het momentum voor hybride videoconferenties. Zoals verwacht waren de resultaten in Healthcare lager dan vorig jaar, terwijl we voorzien dat de vraag op lange termijn sterk blijft. Tijdens het semester hebben we de strategische review van ons Large Video Walls segment afgerond en zijn we nu bezig met het implementeren van veranderingen in ons bedrijfsmodel en groeistrategie om duurzame winstgevendheid te waarborgen. Hoewel het herstel van de pandemie in China langer duurt dan verwacht, geloven we in het lange termijn potentieel voor Barco op deze markt. We gaan met volle kracht voor een even goede tweede jaarhelft."

Beursanalisten verklaarde zich niettemin ontgoocheld over de onduidelijke communicatie omtrent Charles Beauduin, die zoals genoegzaam bekend de motor bij uitstek is achter het hele Barco-verhaal.