Kanaal Kortrijk-Bossuit

Bedrijfsleven wil snelheid brengen in dossier kanaal Kortrijk-Bossuit

De omvorming van het kanaal Bossuit-Kortrijk komt een stap dichterbij. Vlaanderen start met een vereenvoudigde procedure waarin alle betrokken overheden alle mogelijke alternatieven samen onderzoeken. Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding: een watersnelweg die het Scheldebekken binnen enkele jaren rechtstreeks moet verbinden met het hart van Frankrijk. “We werken aan een alternatief voor de file”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Elke vracht die over het water gaat, moet niet meer over de weg”.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie, maar kent een vernauwing ter hoogte van Kortrijk. De schippers van grotere schepen kunnen het kanaal dus niet gebruiken en moeten noodgedwongen via Gent en de Boven-Schelde varen, een omweg die kan oplopen tot wel 138 kilometer. Als het kanaal Bossuit-Kortrijk uitgebouwd wordt, kan het doorgroeien tot een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding van de toekomst: een watersnelweg die het Scheldebekken rechtstreeks verbindt met het hart van Frankrijk.

Concreet moeten alle overheden samen (mobiliteit, economie, maar ook erfgoed, leefbaarheid, impact op het stedelijke weefsel) nu de gevolgen inschatten voor de ruimere omgeving. Het laat zich raden dat er nog belangrijke keuzes moeten gemaakt worden. Zo is er nog niet beslist of het huidige tracé uitgebouwd wordt of er een alternatieve verbinding komt, elders op het grondgebied van Kortrijk. De eventuele ontwikkeling van een nieuw regionaal overslagcentrum, dat de watersnelweg ontsluit voor lokale bedrijven, zal ook bekeken worden. Alle denkpistes zullen met een open blik onderzocht worden, laat het kabinet van Weyts weten.

Voka West-Vlaanderen reageert positief op de snelle vooruitgang die de Vlaamse Regering wil boeken in het dossier van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De genomen startbeslissing vormt eindelijk het sein voor de volgende studiefase waarin de verschillende alternatieven voor het kanaal worden bestudeerd, aldus een mededeling. Voka plaatste dit dossier al in 2011 op de politieke agenda. “Een vlotte en efficiënte mobiliteit is voor veel bedrijven een topprioriteit", aldus algemeen directeur Bert Mons. "Transport over het water als aanvulling op het wegverkeer hoort daarbij. Onze ondernemingen zijn er zich goed van bewust dat een vlotte mobiliteit ook een mental én modal shift zal vragen. Vandaar de sterke interesse in watergebonden transport.”

Het kanaal dient nu vooral voor recreatieve vaart en soms als insteekdok voor de bedrijven. "De ultieme doelstelling is een watersnelweg creëren voor schepen die 3 lagen containers kunnen torsen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Eén zo’n schip haalt in één klap meer dan 200 vrachtwagens uit de file." In de loop van volgend jaar moet de finale concertatie afgerond worden.