Voka West-Vlaanderen 18

Bedrijven maken van de regio’s Kortrijk, Waregem, Roeselare en Tielt “economische tijgers”

KORTRIJK - Voka West-Vlaanderen heeft een tussenbalans opgemaakt van de economie in Zuid West-Vlaanderen, en dat in een volgens de werkgeversorganisatie cruciaal verkiezingsjaar. Omzeggens alle economische indicatoren staan op 'uitzonderlijk goed'.

Omzet, investeringen, toegevoegde waarde, tewerkstelling: alle economische parameters in het zuiden van West-Vlaanderen staan op hemelsblauw. Eén voorbeeld om dat te illustreren. De Kortrijkse economie overschrijdt inzake bruto toegevoegde waarde (het cijfer dat er volgens de universiteitsboekjes het meest toe doet) de kaap van de tien miljard euro. Roeselare en Tielt kunnen pronken met respectievelijk 5 en 3 miljard euro. Voka kan niet anders dan concluderen dat het bijzonder goed gaat met het ondernemerschap. De term du jamais vu cirkelt als een komeet boven de West-Vlaamse bedrijven.

Toch blijven er ook uitdagingen. Volgens Veerle De Mey, daarin gesteund door Voka-regiovoorzitters en ondernemers Philippe De Veyt (Lecot) en Michel Soubry (Soubry) blijft het vinden van volk dé grootste uitdaging voor 2018. "De spanning op de arbeidsmarkt is haast ondraaglijk geworden", aldus Veerle De Mey. "Met tal van ad hoc initiatieven probeert Voka de bedrijven alsnog te steunen in hun zoektocht naar werk. Want elk talent op de arbeidsmarkt moet geactiveerd worden"

Volgens Michel Soubry kunnen de West-Vlaamse bedrijven, ook al gezien de demografische druk (zeg maar vergrijzing), niet meer anders dan uit te kijken naar medewerkers aan te trekken uit andere EU-landen, van Frankrijk tot Polen.

Oproep aan politici

In dit verkiezingsjaar doet de ondernemersgemeenschap, via de stem van Voka, een warme oproep aan de politiek om hangende problemen te helpen oplossen. Het mobiliteitsvraagstuk bijvoorbeeld wordt met rode stip naar voor geschoven, waarbij dossiers als de ring rond Kortrijk en Tielt of het kanaal Bossuit-Kortrijk met name worden genoemd. "Beide dossiers zijn van cruciaal belang om de multimodale ontsluiting van de volledige regio te waarborgen", aldus Voka West-Vlaanderen. Finaal wordt ook het zaken doen met en in Frankrijk beschouwd als een heet hangijzer. De Wet Macron (van toen Macron nog minister van Economie was) brengt voor de West-Vlaamse bedrijven niets dan administratieve en financiële last mee, op gevaar van fikse boetes. "Dat moet stoppen en we hebben goede hoop dat het in maart ook zal stoppen", zegt Jolyce Demely die namens Voka het dossier mee helpt behartigen.