Grensland Menen groepsfoto persmoment

Bedrijvenzone Grensland Menen wil rolmodel zijn inzake circulaire economie

MENEN - De bedrijvenvereniging “Platform Grensland” heeft voor de bedrijventerreinen van Menen en Wervik een ambitieus project ‘Grensland is Circulair’ uitgewerkt, en dit onder leiding van parkmanager Herman Wenes. Bedoeling is om daadwerkelijk een lokaal antwoord te bieden aan de milieu- en klimaatuitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden en om de bedrijven op het terrein te begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie.

Parkmanager Herman Wenes stelt het namens de circa 80 bedrijven uit de zone, klaar en duidelijk: “Afvalpreventie, upcycling, hergebruik en recyclage van afvalstoffen evenals een beter en duurzamer materialenbeheer zijn uitdagingen die we samen met de bedrijven willen aanpakken tijdens dit project”.

Er wordt bij de uitwerking van dit project intens samengewerkt met de stadsbesturen van Menen en Wervik, met de afval intercommunale MIROM en met 3PT Consult. De meer dan 80 bedrijven op de industriezones Grensland, Klingstraat en Hoogweg hebben het engagement op zich genomen om de doelstelling in de komende twee jaar waar te maken. Concreet kan het plan diverse en nuttige richtingen uit: gezamenlijk afvalbeheer, zwerfvuil weren, gebruikte PC's en ander materiaal een tweede leven geven, meer duurzaamheid nastreven in het productieproces van elk bedrijf, enzovoort.

Het project 'Grensland is Circulair' loopt in een eerste fase tot 2022. Vlaanderen bestempelt dit initiatief in Wervik en Menen als een echte proeftuin en voorbeeld voor andere regio's. Ook de POM West-Vlaanderen, die werk maakt van een concept 'Bedrijventerreinen van de toekomst' volgt dit initiatief met argusogen.