bekaert131023_b2ad94846f1815146a1e35902ef6e3f1

Bekaert ziet terugval in de cijfers maar kentering in de toekomst

ZWEVEGEM - De West-Vlaamse multinational Bekaert heeft zijn jaarcijfers 2023 gepubliceerd. Omzet en winst gingen in de 'min'. Daar tegenover staat een verdere afbouw van de schudenlast en een rotsvast geloof in de strategische bijsturing - richting ecologische producten - onder leiding van de nieuwe CEO Yves Kerstens. Een zopas ondertekend akkoord met Toshiba omtrent membraantechnologie is in dit verband illustratief.    

De geconsolideerde omzet klokte in 2023 af op 4,3 miljard euro, of een daling tegenover 2022 met 13,5 procent. Het bedrijf verwijst daarvoor naar lagere grondstofkosten, naar lagere verkoopvolumes en naar een ongunstig effect van de wisselkoersscommelingen. Het EBITDA bedroeg 561 miljoen euro, en dat betekende een daling met 5,1 procent ten opzichte van het jaar voordien. Dit resilteerde niettemin op een fraaie marge van 13 procent op de omzet. Fraai is ook de schuldgraad. Eind 2023 bedroeg de nettoschuld 254 miljoen euro tegenover 380 miljoen het jaar voordien. Bekaert zelf heeft het grosso modo over een veerkrachtige financiële prestatie.

Strategische bijsturing

Inmiddels wordt het bedrijf verder opnieuw gepositioneerd. De invloed van de nieuwe CEO Yves Kerstens (die in september laatst aantrad) laat zich nu al gevoelen en zorgt voor een katalysator effect, stelt Bekaert in een persbericht.

Strategisch wordt ingezet op sectoren met een hogere marge wat moet zorgen voor meer groei. In de praktijk betekent het een afzwakking van de basisproducten (fabrieken let staaldraadtoepassingen in Peru en Chili werden van de hand gedaan) en een bijsturing op basis van innovatie  richting producten met veel ecologisch potentieel (denk onder meer aan toepassingen op het terrein van waterstoftechnologie). Zopas tekende Bekaert met Toshiba (zie foto) een intentieverklaring om een wereldwijd partnerschap te ontwikkelen op het gebied van MEA (Membrane Electrode Assembly) voor PEM (Proton Exchange Membrane)-elektrolyse.

Bekaert houdt wat de onmiddellijke toekomst vast aan een omzetgroei van meer dan 5 procent per jaar en betere winstcijfers.

foto: Bekaert