Kanaal Bossuit – Kortrijk luchfoto foto 20 foto_bij_net_verzamelde_resultaten

Bezinningsfase over uitbreiding kanaal Kortrijk-Bossuit is gestart

KORTRIJK - Deze week werd het openbaar onderzoek opgestart in het kader van het kanaal Bossuit-Kortrijk. De West-Vlaamse bedrijfswereld is, spijts het verzet van natuurverenigingen, al langer vragende partij om de waterloop meer toegankelijk te maken voor grotere schepen. Als doorgeefluik voor vrachtverkeer zou het kanaal een mooie rol kunnen spelen, zo luidt de redenering. Als alles volgens plan loopt zou er een aftakking worden gemaakt om via de Ring rond Kortrijk de Leie te bereiken. Het openbaar onderzoek loopt nog tot media juni.

De Vlaamse overheid bond de kat de bel aan in het dossier rond het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het kanaal moet beter toegankelijk worden voor grotere vrachtschepen.

Het kanaal is nu op bepaalde plaatsen niet breed genoeg en mist ook de nodige diepgang. Als het van de Vlaamse regering afhangt zou er van aan de Vlaanderenkaai in Kortrijk tot aan het kruispunt den Hert een verbinding moeten komen. De Stad Kortrijk reageerde positief, maar houdt ook ruimte vrij voor een recreatieve zone.

Groen protest

Bij de groene verenigingen komt protest bovendrijven. "De werken zullen een grote impact hebben op het stadsgroen De Venning en het natuurreservaat Oude Leie", verduidelijkt Jan Vanaverbeke van Natuurpunt de Vlasbek deze week aan VRT. "Dat zijn niet zo'n uitgebreide natuurgebieden. Maar een gebied moet niet uitgebreid zijn om waarde te hebben. Het reservaat aan de Oude Leie bestaat al 40 jaar en pas nu zien we daar bepaalde soorten vleermuizen en vlindersoorten die er vroeger niet waren. Er zijn beloftes om de natuur die verloren gaat elders te compenseren, maar ik zie niet zo goed waar dat in de buurt zal kunnen. En dan nog. Het duurt tientallen jaren voor een stukje groen zich volwaardig tot natuurgebied kan ontwikkelen. Het is als zeggen: ik neem nu je woning af en je krijgt wel een nieuwe, maar binnen 50 jaar. Daar ben je ook niks mee."

De Vlasbek en andere natuurverenigingen willen bezwaar indienen tegen de plannen.