Brexit nieuwe foto 21

‘Brexit-slachtoffers’ kunnen rekenen op steun van Flanders Investment & Trade

ZEEBRUGGE - De ligging van West-Vlaanderen ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, heeft er voor gezorgd dat vooral West-Vlaamse bedrijven de gevolgen van de Brexit hebben ondervonden en nog ondervinden. Flanders Investment & Trade (FIT) snelt deze 'slachtoffers' nu ter hulp met een batterij nieuwe steunmaatregelen. Dat maakte FIT donderdag bekend. 

De Brexit-helpdesk van FIT ontvangt nog steeds veel, vaak complexe vragen van bedrijven over de impact van het vertrek van het VK – Vlaanderens op drie na belangrijkste handelspartner – uit de Europese douane-unie en de interne markt. Dankzij gerichte sensibilisering door de Vlaamse overheid en andere spelers waren nochtans veel bedrijven goed voorbereid op de Brexit. Toch ondervinden nog ondernemingen schade door (handels)belemmeringen in het VK, met marktaandeel- en omzetverlies tot gevolg.

Vlaamse en dus a fortiori West-Vlaamse bedrijven kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) financiële steun krijgen voor de schade die ze ondervinden door de Brexit. De ‘Bijzondere Crisissteun in het kader van de Brexit geldt niet enkel voor handelsinitiatieven op de Britse markt, maar is wereldwijd inzetbaar. De uitgebreide subsidie – gefinancierd door de Europese Brexit Adjustment Reserve (BAR) – vormt zo een belangrijke hefboom voor meer marktdiversificatie binnen en buiten de EU. Er is immers nog onderbenut potentieel om het omzetverlies in het VK elders goed te maken, zo meldt FIT. Joy Donné, CEO van Flanders Investment & Trade, formuleert het zo: "Het zijn turbulente economische tijden. Marktdiversificatie is belangrijker dan ooit. FIT speelt hier, in overleg met het bedrijfsleven, versneld op in en biedt bredere financiële steun. Hiermee helpt FIT Vlaamse ondernemingen die nieuwe markten verkennen als alternatief voor of aanvulling op de Britse markt."

Grote steun

De subsidie-oproep loopt sinds 9 november. Dankzij doorgedreven digitalisering kan FIT de nieuwe steunmaatregel gericht onder de aandacht brengen van bedrijven die een negatieve impact door de Brexit ondervinden. De eerste reacties van ondernemers zijn zeer positief. Hun nood aan steun blijkt effectief hoog. Ze zullen de subsidie aanwenden voor onder meer deelnames aan handelsbeurzen, prospectietrips naar nieuwe markten of de optimalisatie en digitalisatie van handelsprocessen. Digitalisatie is dan ook een belangrijke manier om de negatieve impact van de Brexit te verhelpen. Verder dekt de subsidie tot 20% van de kosten voor de inzet van extra personeel om douaneformaliteiten het hoofd te bieden of nieuwe afzetmarkten te verkennen.

Ook sectorfederaties als Fedustria en Fevia informeren hun lidbedrijven over de steunmaatregel. Nadia Lapage, secretaris-generaal van Fevia Vlaanderen wijst op de toekomst. "Voor voedingsbedrijven die naar het VK exporteren, volgt nog een belangrijke uitdaging wanneer de Britse regering gezondheidscertificaten zal beginnen vragen", aldus Lapage. "Brexit-steun blijft dus cruciaal. Daarnaast zijn het advies en de support van FIT essentieel voor bedrijven die nieuwe afzetmarkten zoeken, via beurzen, studiereizen en economische missies bijvoorbeeld."

Europees fonds

Om de negatieve impact van de Brexit te beperken heeft de EU de Brexit Adjustment Reserve (BAR) toegekend aan de lidstaten. De BAR-middelen bieden ondersteuning aan projecten van getroffen ondernemingen, organisaties, vzw’s en overheden uit alle sectoren. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) beheert BAR op Vlaams niveau. Voor meer info, klik hier.

Begin 2023 lanceert FIT opnieuw subsidie-oproepen. Tot 31 december 2023 kan steun uit de Brexit Adjustment Reserve (11,41 miljoen euro via FIT) worden geïnvesteerd in bedrijven die door de Brexit zijn getroffen. Meer info over wie in aanmerking komt voor de subsidie is hier beschikbaar.