Nieuws West-Vlaanderen Vincent Van Quickenborne en burgemeesters Westkust hebben volwaardig alternatief voor Franse zeewindmolens

Vincent Van Quickenborne en burgemeesters Westkust hebben volwaardig alternatief voor Franse zeewindmolens

Champ d'eoliennes en mer. France 2015/Credit:ANGOT/SIPA/1511101706

Vincent Van Quickenborne en burgemeesters Westkust hebben volwaardig alternatief voor Franse zeewindmolens

DE PANNE, KOKSIJDE, NIEUWPOORT – Op 14 juni 2019 kreeg een consortium onder leiding van Electricité de France (Edf), vanwege de Franse overheid het principiële licht op groen voor de bouw van een nieuw windmolenpark voor de kust van Duinkerke. Tot het consortium behoren ook nog het Duitse Innogy en het Canadese Enbridge. De ongerustheid, en hier en daar zelfs woede, in West-Vlaanderen is groot, in eerste instantie omwille van het gigantisch visueel impact op de onbezoedelde Westkust. De drie burgemeesters van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, klinken unisono in hun verzet, maar willen ook met constructieve voorstellen komen. Nu de aanleg van het park nog niet is vergund, kan alles nog.       

De Fransen mogen dan al enige mépris en -gezien hun niet-communicatie- zelfs enige arrogantie tonen over de West-Vlaamse en Belgische bedenkingen en het verzet tegen het windmolenpark, dat wil nog niet zeggen dat de Belgen hetzelfde moeten doen met hun zuiderburen.

Bram Degrieck, burgemeester van De Panne, verwoordt het zo. “Het moge duidelijk zijn dat wij niet principieel gekant zijn tegen windenergie op zee, maar wel alle bijzondere bedenkingen hebben bij de precieze lokalisatie van dit windmolenpark”, zegt hij. “Persoonlijk, en tot vervelens toe, herhalen wij in het kader van de Europese solidariteit, dat er beter een studie kan komen die zoekt naar een project waarbij er voor beide landen een grote meerwaarde wordt gerealiseerd. Waarom niet gezamenlijk een Franco-Belge windpark bouwen, maar dan wel dieper in zee en dus nagenoeg onzichtbaar vanop onze stranden? Het is namelijk zo dat ook onze Belgische autoriteiten een zone hebben voorzien voor het winnen van windenergie voor de Westkust. Onze gemeenten pleiten dan ook in deze consultatieronde voor een mandatoire studie die deze mogelijkheden en opportuniteiten verder onderzoekt.”

Voor de drie burgemeesters van de Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort), mag het Europees gedachtengoed niet herleid worden tot holle woorden. “In deze tijden van grensoverschrijdende samenwerking kan er alvast geen sprake zijn dat het ene buurland het andere buurland zomaar hypothekeert”, vindt de burgemeester van De Panne. “Ik hoop dan ook dat de woorden van een hoge Franse vertegenwoordiger – on n’est pas là pour c* les Belges – niet verloren zijn gegaan.”

Démarches op hoogste niveau

Het standpunt van de burgemeesters is quasi integraal ingefluisterd van hogerhand, meer bepaald van de opeenvolgende ministers van Noordzee (nu Vincent Van Quickenborne) die de zaken opvolgen sinds 2016. Dit heeft onder meer geleid naar veelvuldige briefwisseling, diplomatieke contacten en – op initiatief van de ministers van Noordzee – ook naar 5 bezoeken aan Frankrijk (4 maal Parijs, 1 maal Lille). “Die diplomatieke gesprekken lopen nog en dit tot op het hoogste niveau, zoals recent bij de ontmoeting van premier Alexander De Croo en de Franse president Emmanuel Macron”, aldus het kabinet van minister Van Quickenborne. “Onze minister van Noordzee heeft in de eerste weken van zijn aantreden hierover ook al overleg gepleegd met de Franse ambassadrice in Brussel.”

Die gesprekken en contacten lopen moeizaam, niet in het minst omdat langs Franse zijde al 4 ministers bevoegd zijn geweest voor dit dossier (Royal, Le Rugy, Borne en nu Pompili). De Belgische staat heeft alvast een Frans advocatenkantoor aangesteld om juridisch advies te geven. “Maar nu er nog geen officiële vergunningen werden toegekend, zijn juridische stappen nu voorbarig”, aldus het kabinet Van Quickenborne. “Deze zijn ook niet wenselijk zolang we in dialoog naar oplossingen kunnen streven. In Frankrijk wordt over dit project een publieksconsultatie georganiseerd van 14/9 tot 20/12 met diverse online infomomenten. Om de Belgische burgers en belanghebbenden ook de mogelijkheid te geven om reacties in te sturen werd vanuit het kabinet Noordzee contact genomen met de Fransen zodat wij aan deze publieksconsultatie kunnen deelnemen. We stellen documenten in het Nederlands ter beschikking. Reacties die ingegeven worden op onze website worden rechtstreeks in de Franse consultatie ingediend. Momenteel bereiden wij het standpunt voor dat België nog zal indienen in de Franse publieksconsultatie.”

Pro windmolens op zee

Als minister van Noordzee benadrukt ook Vincent Van Quickenborne dat een alternatieve oplossing perfect mogelijk moet zijn. Een voorstel om het voorziene windmolenpark naar het noorden op te schuiven, werd aan de Fransen overgemaakt. Hierdoor blijven de scheepvaartroutes gevrijwaard en wordt de impact op het zeezicht geminimaliseerd. Bovendien biedt dit mogelijkheden tot samenwerking (studies, onderzoeken,uitwisseling expertise,..), ook in het kader van de Green Deal.

Voor de federale minister van Noordzee is dit een prioritair dossier. “België is niet gekant tegen het windmolenpark, enkel tegen de locatie ervan”, aldus Van Quickenborne. “België is immers zelf een pionier in offshore energie en staat op nummer 4 in de wereld. Ook wij verdubbelen onze capaciteit naar 4GW tegen 2030, maar dit in een zone veel verder gelegen van de kust.”

info:  https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-geplande-franse-windmolenpark-voor-de-kust-van-duinkerke

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit bericht

Reacties

Roland R. 2020-12-11 07:38:40

Waar is dat 'volwaardig alternatief' uit de titel? Dat is gewoon een variante op 'niet in mijn achtertuin'. Kunnen de (als het hun geen pijn doet zeer milieubewuste) heren eens laten berekenen wat de uiteindelijke milieu-impact (en dus netto-energie-opbrengst) is van windturbines op land, op enkele kilometers voor de kust en ver in zee? Ik ben benieuwd naar die cijfers. Voor het milieubewustzijn van de burger zou het trouwens niet slecht zijn als hij ziet waar zijn energie geproduceerd wordt en hoe het transport ervan gebeurt.

Gerelateerde berichten

Veel gelezen in deze regio

Dit overzicht graag personaliseren met onderwerpen op jouw maat?

Maak een account aan en ga op onze gids pagina op zoek naar bedrijven, personen, sectoren en gemeentes die binnen jouw interessegebied vallen. Op deze manier kunnen we in onderstaand overzicht een gepersonaliseerde lijst van artikels tonen.